Historik HEMABs vindkraft

År 1985

Detta år uppfördes kommunens och Norrlands första serieproducerade vindkraftverk som en del i Welgas-projektet och stadens 400 års jubileum. Initiativtagare var Olle Tegström. Verket uppfördes på Vårdkasbergets norrsluttning intill korsningen Solumsvägen-Stenhammarsvägen. Verket var tillverkat av Vestas och hade en navhöjd på 22 meter och en vinglängd på 7,5 meter.

År 1987

Ett par år senare köptes vindkraftverket av Härnösands Industriverk (numera HEMAB).

År 1988

Året efter att HEMAB köpt vindkraftverket flyttades det till Vårdkasbergets topp för bättre vindläge och därmed bättre elproduktion. Årsproduktion före flytten var cirka 30 000 kWh/år. Efter flytten blev den cirka 100 000 kWh/år.

År 1989 installerades ytterligare två verk i kommunen, 200 kW vardera, på Kläffsön, Hemsön. Helt på privat initiativ, av Hemsö Motvind KB & AB.

År 1996

Efter några år såldes verket till Hushållningssällskapet i Jämtland (Medstugan) och nuvarande verket på Vårdkasen installerades. Storleksmässigt är det nuvarande verket drygt dubbelt så stort som det första. Produktionsmässigt mer än tio gånger så stort med en årsproduktion på 1200 MWh.

När det sattes upp var det Norrlands största vindkraftverk med 40 meter högt torn och 22 meter långa vingar. I dag är det ett av de mindre. Vindkraftverket har också med åren blivit både ett känt landmärke och en uppskattad symbol över stadens horisont.

År 2012

2012 uppfördes två verk intill Vårdkasen, det ena på Solumsklinten, det andra på Bräntberget. Dessa har båda en årlig energiproduktion på cirka 7000 MWh.

Här kan du läsa mer om vindkraftverken.

År 2020

 Två nya vindkraftverk på Spjutåsberget stod klara.

Våra vindkraftverk på Vårdkasen

På Vårdkasen står tre vindkraftverk med en total årsproduktion på cirka 15 200 MWh

Länktips vindkraft

Hitta mer information om vindkraft och föreningar som ägnar sig åt vindkraft.