Vindkraft på Spjutåsberget

Vintern 2019/2020 stod två nya vindkraftverk färdiga att ta i drift på Spjutåsberget. Dessa är de två nyaste av HEMABs totalt fem vindkraftverk som tillsammans med vårt kraftvärmeverk producerar lokal, förnybar el som vi säljer.

Vindkraftverken på Spjutåsberget (installerades 2020)

  • Årlig energiproduktion cirka 12 000 MWh/verk - motsvarar hushållsel för cirka 4000 småhus totalt.
  • Generatoreffekt 3,465 MW
  • Start elproduktion 3 meter/sekund
  • Max effekt 9,5 meter/sekund
  • Tornhöjd 114 meter
  • Rotordiameter 132 meter
  • Vinglängd 64,5 meter
  • Total höjd 180 meter

Våra vindkraftverk på Vårdkasen

Det första vindkraftverket på Vårdkasen installerades 1996. 2012 tillkom ytterigare två.

Länktips vindkraft

Hitta mer information om vindkraft och föreningar som ägnar sig åt vindkraft.