Foto

Transport och montering av vindkraftverk på Spjutåsberget 2019/2020

Markarbete klart på platsen för tornet

Markarbete klart på platsen för tornet

Kranen som ska montera delarna monteras på plats

Kranen som ska montera delarna monteras på plats

Byggplatsen i fågelperspektiv

Byggplatsen i fågelperspektiv

Båten med vindkrafttorn på väg in mot Härnösands hamnområde

Båten med vindkrafttorn på väg in mot Härnösands hamnområde

Nattliga transporter för att inte störa mer än nödvändigt i trafiken

Nattliga transporter för att inte störa mer än nödvändigt i trafiken

En särskild vändplan fick byggas för att lasten skulle kunna ta sig in på vägen

En särskild vändplan fick byggas för att lasten skulle kunna ta sig in på vägen

Smala vägar och lång last på väg upp på Spjutåsberget

Smala vägar och lång last på väg upp på Spjutåsberget

Trånga passager och små marginaler

Trånga passager och små marginaler

Placering av första torndelen på fundamentet

Placering av första torndelen på fundamentet

Första torndelen lyfts på plats

Första torndelen lyfts på plats

Akta fingrarna! Torndel nummer två lyfts på plats

Akta fingrarna! Torndel nummer två lyfts på plats

Montering av vingarna

Montering av vingarna

Två vindkraftverk på plats på Spjutåsberget med Härnösand i bakgrunden

Två vindkraftverk på plats på Spjutåsberget med Härnösand i bakgrunden

Vindmätningar

Vindmätningarna var en del av förberedelsearbetet. Läs mer om dem här.

Frågor och svar

De vanligaste frågorna om vindkraft i allmänhet och Spjutåsprojektet i synnerhet.