Vindmätning

I början av december 2013 satten en 100 meter hög vindmätningsmast upp på Spjutåsberget. Masten bestod av sektioner som lyftes på plats med helikopter. Vindmätningarna är en del av förberedelsearbetet inför ett eventuellt byggande av flera vindkraftverk i området.

Vindmätning med ljudimpulser

Vindmätningar med så kallad SODAR (analys av ekon från ljudimpulser, liknande ekolod) pågick redan, men för att säkerställa vindförhållandena på detaljnivå behövdes vindmätningar i mast också.

- Fackverksmasten förankras med bultar i berget och stabiliseras med vajrar, säger projektledare Pär Marklund på HEMAB. Mastsektioner förmonteras på marken och lyfts på plats med helikopter. Hinderbelysning i toppen gör att masten kommer att vara väl synlig.

Viktigt att veta hur det blåser

Att säkerställa god kännedom om vindförhållandena i området är viktigt. Den mobila SODAR-utrustningen kommer att flyttas runt under den planerade mätperioden medan mätresultaten från masten kommer att utgöra referens från en fast punkt.

- Vindmätningskampanjen är budgeterad till cirka 2,5 miljoner kronor, vilket ska sättas i relation till den totala investeringen som är uppskattad till 200 miljoner, säger Marklund. Vindmätningen är helt nödvändig inför val av rätt teknik, samt för att säkerställa beslutsunderlaget för projektet genom minimering av osäkerhetsfaktorer.

Information om vindmätningar på Spjutåsberget. Klicka på bilden för att öppna den i pdf.

Information om vindmätningar på Spjutåsberget. Klicka på bilden för att öppna den i pdf.

Information om vindmätning med SODAR. Klicka på bilden för att öppna den i pdf.

Information om vindmätning med SODAR. Klicka på bilden för att öppna den i pdf.