Tillståndsansökan

Tillståndsansökan för HEMABs projekt med ny vindkraft vid Spjutåsberget mellan Fröland och Häggdånger inlämnades till Länsstyrelsen Västernorrland fredag 12 april 2013.

Två samråd har hållits, avtal med alla markägare är skrivna, styrelsebeslut om inriktningen är fattat.

Ursprungliga projektet upprättat 2011 omfattade en anläggningsplan med 6 vindkraftverk. Anläggningsplanen som nu finns presenterad i tillståndsansökan två år senare innehåller 4 vindkraftverk.

Varför har HEMAB valt att ta bort två vindkraftverk i sitt planerade projekt?

- Avlägsnandet av två vindkraftverk har gjorts utifrån vad som framkommit i samråden och de inventeringar och undersökningar som utförts, säger Pär Marklund, projektledare. Placeringarna av de fyra verken i vårt slutgiltiga förslag är valda för att minimera miljöpåverkan men med bibehållna goda förutsättningar avseende produktion och ekonomi.

- Förslaget sammanfaller dessutom geografiskt med kommunens nyligen beslutade vindkraftplan, vilket känns viktigt, säger Pär Marklund.