Latrintömning husbil/husvagn

Sedan våren 2022 finns det en latrintömningsplats upprättad på Jaktstigen 3 i Härnösand. Stationen är fri att använda och är upprättad i samarbete med Härnösands kommun.

Vid stationen finns det möjlighet att tömma gråvatten och latrin i det vänstra skåpet, samt
fylla på dricksvatten i det högra skåpet. Du kan även tömma gråvatten från kassett och fast tank vid avtappningsplatsen / gatubrunnen som finns på platsen.

Tack för att du hjälper oss att hålla stationen ren och fräsch. Välkommen!