Priser Vatten 2024

Årskostnad för en normalvilla Typ A

Årskostnad för en normalvilla (Typhus A) med förbrukningen 150 kubikmeter per år:

  • Fast avgift 3 488 kronor
  • Lägenhetsavgift 3 014 kronor (1 lgh * 3 014 kronor)
  • Rörlig avgift 2 878,50 kronor (150 m³ * 19,19 kronor)

Detta ger en totalt årskostnad på 9 381,50 kronor inklusive moms.

Årskostnad för en flerbostadshus Typhus B

Årskostnad för en flerfamiljsbostad (Typhus B) med 15 lägenheter och förbrukningen 2000 kubikmeter per år:

  • Fast avgift 3 488 kronor
  • Lägenhetsavgift 45 210 kronor (15 lgh * 3 014 kronor)
  • Rörlig avgift 38 380 kronor (2 000 m³ * 19,19 kronor)

Detta ger en total årskostnad på 87 078 kronor inklusive moms eller motsvarande 5 805 kronor per lägenhet inklusive moms.