Priser Vatten 2024

Fast avgift


Årsavgift
Vatten + avlopp (spillvatten)

Årsavgift
Vatten

Årsavgift
Avlopp (spillvatten)

Exklusive moms

2 791 kronor

1 116,40 kronor

1 674,60 kronor

Inklusive moms

3 488 kronor

1 395,20 kronor

2 092,80 kronor


Lägenhets- eller lokalavgift


Årsavgift
Vatten + avlopp (spillvatten)

Årsavgift
Vatten

Årsavgift
Avlopp (spillvatten)

Exklusive moms

2 411 kronor

964,40 kronor

1 446,60 kronor

Inklusive moms

3 014 kronor

1 205,60 kronor

1 808,40 kronor


Rörlig avgift per kubikmeter


Vatten + avlopp (spillvatten)

Vatten

Avlopp (spillvatten)

Exklusive moms

15,35 kronor

6,14 kronor

9,21 kronor

Inklusive moms

19,19 kronor

7,68 kronor

11,51 kronor


Det finns även speciella ackordtaxor för de som saknar vattenmätare och speciella taxor för industrifastigheter. Vänligen ta kontakt med oss om du vill veta mer.

Exempel

Årskostnad för en normalvilla Typ A

Årskostnad för en normalvilla (Typhus A) med förbrukningen 150 kubikmeter per år:

  • Fast avgift 3 488 kronor
  • Lägenhetsavgift 3 014 kronor (1 lgh * 3 014 kronor)
  • Rörlig avgift 2 878,50 kronor (150 m³ * 19,19 kronor)

Detta ger en totalt årskostnad på 9 381,50 kronor inklusive moms.

Årskostnad för en flerbostadshus Typhus B

Årskostnad för en flerfamiljsbostad (Typhus B) med 15 lägenheter och förbrukningen 2000 kubikmeter per år:

  • Fast avgift 3 488 kronor
  • Lägenhetsavgift 45 210 kronor (15 lgh * 3 014 kronor)
  • Rörlig avgift 38 380 kronor (2 000 m³ * 19,19 kronor)

Detta ger en total årskostnad på 87 078 kronor inklusive moms eller motsvarande 5 805 kronor per lägenhet inklusive moms.

Anslut din bostad

Allt du behöver veta om hur anslutning till VA-nätet går till.

Kvalitet på dricksvattnet

Vattnet räknas som livsmedel och kontrolleras därför regelbundet.