Om HEMAB Elförsäljning

HEMAB Elförsäljning startade hösten 2017 och verksamheten bygger på ett nära samarbete med Mälarenergi AB. Det är de som bedriver elhandel åt oss och tillsammans med dem komponerar vi elavtal baserade på vår egen förnybara produktion av el lokalt i Härnösand.

Våra löften till dig som kund

  • 100% lokalproducerad, förnybar el
  • Enkel och nära service
  • Ett aktivt engagemang i samhället
  • Vi jobbar för ett hållbart Härnösand

Vår vision handlar om nytänkande och kreativa lösningar

Vi vill verka för mångfald och utmana invanda mönster. Och vi vill framför allt verka för hållbarhet på flera plan. För en hållbar miljö, en hållbar ekonomi och ett hållbart samhälle. Du är en del av det

Vardagen kan vara stressig och många känner att det är svårt att hinna med alla åtaganden. Här vill vi bidra. Det är det vår verksamhet i slutändan handlar om - att skapa trygghet och förutsättningar för ett hållbart Härnösand.

Fördelar för dig som kund

  • Vi är enkla att ha att göra med
  • Du får din elkostnad samlad på en faktura
  • Vi finns i Härnösand, nära dig
  • Du äger HEMAB Elförsäljning AB

Tillsammans bidrar vi till ett aktivt föreningsliv

100 procent lokalproducerad förnybar energi, javisst! Men hållbarhet är inte enbart ekologi. Vi arbetar även med social hållbarhet och kloka investeringar som leder till en långsiktigt sund ekonomi.

Vi och våra ägare anser att det är viktigt med ett aktivt föreningsliv i Härnösand, där föräldrar, barn och ungdomar från alla delar av världen känner att vi bryr oss om och skapar förutsättningar.

När du blir ny kund hos oss bidrar du till vårt samhällsengagemang och vårt engagemang i lokala föreningar. Ett koncept vi kommer att utveckla och engagera föreningslivet ytterligare i.

Kontakta Kundservice

Vi finns nära dig och pratar gärna om ditt elavtal.

Vi stöttar det lokala

Christer Norberg tycker det är viktigt att handla lokalt. Läs mer!