Christer Norberg om Härnösand: ”Den bästa platsen av alla”

Få personer har det glöd och driv som Christer Norberg har. När akut blodförgiftning tog hans ben och händer gav han inte upp. Tvärtom lade han i en ny högre växel och utarbetade en plan för både företagets utveckling och därigenom även staden han verkar i.

Det var 2017 som Christer drabbades av en aggressiv bakterieinfektion. Det kunde ha gått riktigt illa om inte sjukvård satts in. Förloppet gick fort och amputationer blev nödvändiga.

- Än klarar jag inte allt själv utan är beroende av färdtjänst och de hjältar jag har omkring mig i vardagen. Men nu har jag lärt mig att gå igen så snart får ni passa er, säger Christer skämtsamt.

Idag är Norbergs Marin och Maskin AB ett framgångsrikt företag med sex anställda. Butiken har flyttat till större lokaler och trots både Christers utmaningar i livet och de svårigheter många näringsidkare har i spåren av Corona-krisen, går affärerna bra.

- Vi gör allt efter kundens önskemål. Vi vill ju vara bäst inom de områden vi jobbar, säger Christer Norberg. Då behöver jag pålitliga partners och människor jag kan lita på. Och det har jag.

Vi som bor och verkar i Härnösand har allt vi behöver för att lyckas och för att må bra. Ta hand om varandra och lyft varandra i tuffare tider. Framtiden ser ljus i vårt Härnösand!

Kärleken till Härnösand gjorde valet enkelt

Under vår pratstund växlar Christer mellan att säga hej till kunder, prata med sin personal och med oss som är på besök. Det är lätt att både imponeras och förundras av den glöd och drivkraft han förmedlar.

Christer återkommer hela tiden i intervjun om kärleken till Härnösand, närheten, möjligheterna och vikten av att vara ambassadör för sin stad och bidra positivt. Ett enkelt sätt att göra det är att tala väl om staden och att se till att handla lokalt.

- När vi utökade verksamheten behövde vi mer värme och el. HEMAB är det lokala företaget som vi Härnösandsbor faktiskt indirekt äger. De var alerta och det blev snabbt affär, så nu har vi lokal go fjärrvärme och vindkraft el i våra lokaler, säger han.

Vägen tillbaka

Idag fyra år efter insjuknandet genomgår Christer fortfarande rehab och korrigerande operationer för att successivt få tillbaka kroppens funktioner.

- Det jag råkat ut för önskar jag inte min värsta fiende, om jag nu hade nån, säger Norberg skrattandes. Jag fick perspektiv på livet och vad som är viktigt. Det har hjälpt mig.

Det är lätt att imponeras av den positiva inställning Christer Norberg har och innan vi skiljs åt konstaterar han att Härnösand är den bästa platsen av alla.

- Vi som bor och verkar i Härnösand har allt vi behöver för att lyckas och för att må bra. Ta hand om varandra och lyft varandra i tuffare tider. Framtiden ser ljus i vårt Härnösand!