Din vattenmätare

Vattenmätaren kontrollerar i första hand hur mycket vatten du använder. Alla kunder som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter vattenförbrukningen.

Läsa av vattenmätaren

Digitala mätare är anpassade för fjärrav­läsning, vilket innebär att du inte behöver skicka in några mätvärden till oss. Vi får dem automatiskt. Äldre mätare lämnar du mätarställning för via Mina sidor.

Det finns två olika typer av digitala vattenmätare. Båda är fjärravlästa, och har ungefär samma funktioner. När vattenmätaren installeras får du även en användarguide som förklarar hur mätaren fungerar. Du ser användarguiden för respektive mätare nedan.

Placering av mätaren

Utrymmesbehov för vattenmätare

Mätaren ska vara lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Därför får inte mätaren byggas in eller placeras bakom tung utrustning. På så vis undviks även dolt läckage och risk för mögel- eller vattenskada.

Konsol och ventiler

Mätarkonsol, avstängningsventiler och kopplingar till vattenmätaren är din egendom. Kontrollera dem då och då så att de går att stänga av om det behövs.

Skruva på ventilerna nedåt och sedan uppåt. Om du upplever att det går väldigt trögt kan det finnas rost i ventilen. Skruva då på den några gånger så att rosten släpper.

Om du upplever att det går lättare att skruva upp än ner så kan ventilen ha fastnat i botten. Då riskerar du att få stopp och bör kontakta en VVS-firma.

Ventil vid fastighetsgräns

Det är endast HEMAB som får öppna och stänga ventilen vid fastighetsgränsen. Tänk på att höra av dig senast tre arbetsdagar innan om du behöver hjälp med detta.

Montering av mätare


  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren. Ventilerna ska gå lätt att manövrera och stänga helt.
  • Mätaren ska monteras i en mätarkonsol som är fast förankrad, har en skjutbar koppling och avstängningsventiler på båda sidor. Konsolen håller fast ventiler och rör i väggen.
  • Rör eller kopplingar ska inte vara rostangripna.
  • Mätarplatsen får inte blockeras.
  • Mätare och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg och det är bra om det får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbytet.

Du har ansvar för mätaren

Du som fastighetsägare ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Mätaren ska skyddas mot yttre åverkan, värme och kyla. Skador på vattenmätaren ersätts av fastighetsägaren. Vid skada - kontakta snarast HEMAB.

Ordna en bra plats

Fastighetsägaren ska ordna en bra plats för vattenmätaren. Om du inte kan sätta mätaren inomhus kan du ha en vattenmätarbrunn.

Vi äger mätaren

HEMAB levererar och äger din vatten­mätare. Det är också HEMAB som sköter om byte, service och eventuell nedmontering av mätare. Vi byter din vattenmätare kostnadsfritt ungefär vart 10 år.

Installera vattenmätare

Det sista steget i en ny anslutning. Läs om vad som är bra att tänka på.

Kvalitet på dricksvattnet

Vattnet räknas som livsmedel och kontrolleras därför regelbundet.