Din vattenmätare

Vattenmätaren kontrollerar i första hand hur mycket vatten du använder. Alla kunder som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter vattenförbrukningen.

Läsa av vattenmätaren

Digitala mätare är anpassade för fjärrav­läsning, vilket innebär att du inte behöver skicka in några mätvärden till oss. Vi får dem automatiskt. Äldre mätare lämnar du mätarställning för via Mina sidor.

Det finns två olika typer av digitala vattenmätare. Båda är fjärravlästa, och har ungefär samma funktioner. När vattenmätaren installeras får du även en användarguide som förklarar hur mätaren fungerar. Du ser användarguiden för respektive mätare nedan.

Installera vattenmätare

När ledningarna anlagts och du har fått din servisledning ansluten till huvudledningen är det dags för det sista momentet - vi installerar din vattenmätare.

Vattenmätarens placering är viktig

När du ska placera din vattenmätare i ditt hus är det viktigt att du väljer en frysskyddad plats. Mätaren får absolut inte utsättas för frysrisk. Därför rekommenderas att mätaren placeras inomhus. Utrymmet bör tåla vattenspill samt vara ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Vid nybyggnation ska de angivna måtten enligt skissen uppfyllas. Vid befintlig byggnation ska måtten uppfyllas så långt det är möjligt. Mätaren får inte tynga mot ledningen som då kan skadas. Vattenmätaren monteras i fast förankrad, mätarkonsol och ska vara försedd med avstängningsventiler.

Vattenmätarbrunn

Om det inte är möjligt att montera vattenmätaren inomhus är alternativet att installera en isolerad vattenmätarbrunn utomhus. Du som fastighetsägare står själv för kostnaden av vattenmätarbrunnen. Brunnen ska ha en inre diameter på 600mm och vattenmätaren blir upplyftningsbar tack vare flexibla slangar.

Ansvar och skötsel av vattenmätaren

Mätaren är vår egendom och kostar dig inte något. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätaren inte utsätts för frost eller skadlig värmepåvekan samt att den vårdas väl.

Ledningar, konsol, ventiler och kranar bekostas av fastighetsägaren som också ansvarar för att ventiler och kranar underhålls. Fastighetsägaren ansvarar också för att åtgärda eventuella läckage.

Kort om vattenmätaren

  • Mätaren är vår egendom och kostar dig inte något.
  • Mätarens plats ska godkännas av personal från oss.
  • Mätaren placeras så att den skyddas mot yttre påverkan, köld och värmepåverkan.
  • Utrymmet där vattenmätaren placeras bör tåla spill från vatten samt vara ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.
  • Mätaren ska placeras i en fast förankrad mätarkonsol och vara försedd med avstängningsventiler.

Placering av mätaren

Utrymmesbehov för vattenmätare

Mätaren ska vara lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Därför får inte mätaren byggas in eller placeras bakom tung utrustning. På så vis undviks även dolt läckage och risk för mögel- eller vattenskada.

Konsol och ventiler

Mätarkonsol, avstängningsventiler och kopplingar till vattenmätaren är din egendom. Kontrollera dem då och då så att de går att stänga av om det behövs.

Skruva på ventilerna nedåt och sedan uppåt. Om du upplever att det går väldigt trögt kan det finnas rost i ventilen. Skruva då på den några gånger så att rosten släpper.

Om du upplever att det går lättare att skruva upp än ner så kan ventilen ha fastnat i botten. Då riskerar du att få stopp och bör kontakta en VVS-firma.

Ventil vid fastighetsgräns

Det är endast HEMAB som får öppna och stänga ventilen vid fastighetsgränsen. Tänk på att höra av dig senast tre arbetsdagar innan om du behöver hjälp med detta.

Montering av mätare


  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren. Ventilerna ska gå lätt att manövrera och stänga helt.
  • Mätaren ska monteras i en mätarkonsol som är fast förankrad, har en skjutbar koppling och avstängningsventiler på båda sidor. Konsolen håller fast ventiler och rör i väggen.
  • Rör eller kopplingar ska inte vara rostangripna.
  • Mätarplatsen får inte blockeras.
  • Mätare och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg och det är bra om det får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbytet.

Du har ansvar för mätaren

Du som fastighetsägare ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Mätaren ska skyddas mot yttre åverkan, värme och kyla. Skador på vattenmätaren ersätts av fastighetsägaren. Vid skada - kontakta snarast HEMAB.

Ordna en bra plats

Fastighetsägaren ska ordna en bra plats för vattenmätaren. Om du inte kan sätta mätaren inomhus kan du ha en vattenmätarbrunn.

Vi äger mätaren

HEMAB levererar och äger din vatten­mätare. Det är också HEMAB som sköter om byte, service och eventuell nedmontering av mätare. Vi byter din vattenmätare kostnadsfritt ungefär vart 10 år.