Din vattenmätare

Vattenmätaren kontrollerar i första hand hur mycket vatten du använder. Alla kunder som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter av din vattenförbrukning.

Läsa av vattenmätaren

Digitala mätare är anpassade för fjärrav­läsning. Äldre mätare läser du av och skickar in mätvärdet till oss, antingen via brev eller via Mina sidor.

Placering av mätaren

Utrymmesbehov för vattenmätare

Mätaren ska vara lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Därför får inte mätaren byggas in eller placeras bakom tung utrustning. På så vis undviks även dolt läckage och risk för mögel- eller vattenskada.

Konsol och ventiler

Mätarkonsol, avstängningsventiler och kopplingar till vattenmätaren är din egendom. Kontrollera dem då och då så att de går att stänga av om det behövs.

Ventil vid fastighetsgräns

Det är endast HEMAB som får öppna och stänga ventilen vid fastighetsgränsen. Tänk på att höra av dig senast tre arbetsdagar innan om du behöver hjälp med detta.

Montering av mätare


  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren. Ventilerna ska gå lätt att manövrera och stänga helt.
  • Mätaren ska monteras i en mätarkonsol som är fast förankrad, har en skjutbar koppling och avstängningsventiler på båda sidor. Konsolen håller fast ventiler och rör i väggen.
  • Rör eller kopplingar ska inte vara rostangripna.
  • Mätarplatsen får inte blockeras.
  • Mätare och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg och det är bra om det får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbytet.

Du har ansvar för mätaren

Du som fastighetsägare ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Mätaren ska skyddas mot yttre åverkan, värme och kyla. Skador på vattenmätaren ersätts av fastighetsägaren. Vid skada - kontakta snarast HEMAB.

Ordna en bra plats

Fastighetsägaren ska ordna en bra plats för vattenmätaren. Om du inte kan sätta mätaren inomhus kan du ha en vattenmätarbrunn.

Vi äger mätaren

HEMAB levererar och äger din vatten­mätare. Det är också HEMAB som sköter om byte, service och eventuell nedmontering av mätare. Vi byter din vattenmätare kostnadsfritt ungefär vart 7:e år.

Installera vattenmätare

Det sista steget i en ny anslutning. Läs om vad som är bra att tänka på.

Kvalitet på dricksvattnet

Vattnet räknas som livsmedel och kontrolleras därför regelbundet.