Mikroproduktion och mikroproducent

Allt fler är intresserade av att producera sin egen el via mikroproduktion och bli en så kallad mikroproducent. Läs mer om vad detta innebär!

Mikroproducent

Det finns två typer av mikroproducenter:

Upp till årsförbrukning

Den vanligaste typen av anslutning. Detta innebär att energiuttaget från elnätet överstiger elproduktionen/inmatningen till elnätet på årsbasis. Med den här typen av anslutning betalar du inte någon fast avgift för inmatningsabonnemanget.

Över årsförbrukning

Detta innebär att elproduktionen/inmatningen till elnätet överstiger energiuttaget från elnätet på årsbasis. Se aktuella priser och tillämpningsbestämmelser för inmatningsabonnemang i Prislista mikroproduktion. 

Mikroproduktion

Mikroproduktion innebär en produktionsanläggning med säkring om högst 63 A och en produktionseffekt på max 43,5 kW från en förnyelsebar energikälla.

Du bör läsa på om teknik, tillståndskrav och möjlighet till ersättning och bidrag innan du bestämmer dig. 

1. Välj teknik

Välj en teknik som passar just den plats du har valt. Energimyndighetens webbsida ger en bra utgångspunkt.

2. Sök bygglov

Bygglov för produktionsanläggningar regleras dels av nationell lagstiftning men även av lokala bestämmelser i din kommun. Det är därför viktigt att du kontrollerar vad som gäller där just du bor och för den produktionskälla du är intresserad av.

3. Kontakta leverantörer för offerter

Kontakta flera tillverkare och leverantörer av produktionsanläggningar. Begär offerter och jämför produkterna utifrån pris, kvalitet och prestanda.

4. Kontakta behörig elinstallatör för offerter

Kom ihåg att även begära offert av elektriker på arbetet av din installation.

5. Kontrollera att din anläggning uppfyller Härnösand Elnäts krav

Innan du köper en produktionsanläggning måste du kontrollera Härnösand Elnäts villkor för anslutning av mikroproduktion. De detaljerade säkerhetsreglerna hittar du i våra särskilda villkor.

6. Kontrollera att din anläggning uppfyller Elsäkerhetsverkets krav

Elsäkerhetsverket har tagit fram en föreskrift som informerar om vad du ska tänka på vid Installation av småskaliga anläggningar för vind- och solel. Pdf, 299 kB.

7. Sök bidrag

- Elcertifikat. Producenter av förnybar el kan ansöka om elcertifikat som sedan kan säljas vidare till en elhandelare. Om du tänker ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten Länk till annan webbplats. bör du vara ute i god tid.

- Läs mer här om vilka bidrag som finns att söka. Länk till annan webbplats.

Producera din egen el

Vi hjälper dig om du behöver ändra din huvudsäkring permanent eller tillfälligt.

Anslutningsprocessen

Vi guidar dig i anslutningsprocessen för att bli mikroproducent.