Anslutningsprocessen

Anslutningsprocessen består av sex steg - Föranmälan, Avtal, Medgivande, Installation, Färdiganmälan och Byte av elmätare.

1. Föranmälan

När du bestämt dig för typ av teknik kontaktar du ett behörigt elföretag som anmäler önskemål om anslutning av din produktionsanläggning till oss (föranmälan). När vi fått in anmälan kontrollerar vi förutsättningar i vårt elnät för anslutning av mikroproduktionsanläggningen.

2. Medgivande

När vi kan godkänna inkoppling skickar vi ett medgivande till ditt elföretag.
Vi skickar även med ett dokument för elföretaget och ägaren att fylla i om att ansluta ett solelsystem. Installatören och ägaren ansvarar gemensamt för att säkerställa att solelsystemet uppfyller kraven utifrån EU-förordning 2016/631 och EIFS 2018:2

3. Klart för installation

När elföretaget fått vårt medgivande kan arbetet med att installera din produktionsanlägg­ning påbörjas.

4. Färdiganmälan

När ditt elföretag (elinstallatör) är färdig med att installera din produktionsanläggning hemma hos dig skickar han in en färdiganmälan och det underskrivna inskannade dokumentet till oss.

5. Byte av din elmätare

När vi fått in nödvändiga dokument åker vi ut och kontrollerar att anläggningen uppfyller gällande krav och byter därefter din elmätare* kostnadsfritt. Elmätaren måste kunna mäta både det som produceras och det som konsumeras.

* Om du har en nyare elmätare så behöver vi inte byta den.

6. Inmatningsabonnemang

Kundservice skickar ut ett anläggningsid. som du behöver för att kunna sälja din producerade el till en elhandlare.

Mikroproduktion och ekonomi

Frågorna kring ekonomi och mikroproduktion kan vara många. Här försöker vi besvara några av dem.

Mikroproduktion och mikroproducent

Nyfiken på vad som krävs för att bli mikroproducent? Ta en titt här!