Tips för sortering i flerfamiljshus

Förbättra fastighetens sortering och spara pengar! Att minska mängden restavfall och öka sorteringen av matavfall och förpackningar ger en stor effekt, både för ekonomin och för miljön. Här har vi samlat tips och råd för vad du kan göra för att underlätta för de som berörs i dina fastigheter.

Sorteringsplatsen och avfallskärlen

  • Ett välstädat sorteringsutrymme ökar sannolikheten att de boende tar sig tid att sortera noggrannt. Se över rutinerna för hur ni kan hålla det rent och snyggt på platsen.
  • Belysning. Bra upplysta utrymmen gör att de boende känner sig trygga på platsen och ser tydligare hur de ska sortera i de olika kärlen.
  • Uppmärkta kärl. Samtliga kärl ska vara uppmärkta med vilket typ av avfall som ska slängas i dem. Meddela oss om dina kärl behöver nya dekaler.
  • Underhåll av kärl. Se till att hålla kärlen rena. Det ökar de boendes vilja att sortera i dem och det håller ohyra borta. Är något av dina kärl trasiga? Meddela oss så byter vi ut det.
  • Se över var i din fastighet det uppstår avfall. Till exempel i tvättstugan, där kan du införa sortering av pappers-och plastförpackningar för att göra det enkelt att sortera på plats.
  • Dialogen med din fastighetsskötare eller lokalvårdare är viktig, se till att ni har samma syn på hur avfall som uppstår i din fastighet ska hanteras.

Information till dina boende

  • Information till nyinflyttade. När det flyttar in nya hyresgäster är det viktigt att de får tydlig information från dig som fastighetsägare om hur det fungerar med avfallshanteringen. Allt ifrån hur de ska sortera, till att det är viktigt med dubbelknut och andra detaljer. Det personliga mötet visar sig ofta ha bättre effekt än information i pappersform.
  • Påminn de boende om vikten av sortering. Det gör att de har det färskt i minnet och ökar sannolikheten att de sorterar. Av oss kan du får affischer att sätta upp i trapphuset och sorteringsrummet, och annat informationsmaterial att dela ut.
  • Kontinuerlig feedback till hyresgästerna om hur det går med avfallssorteringen gällande vad som går bra och vad som behöver förbättras. Vi kan hjälpa dig att få fram en trend över avfallsmängderna.
  • Varje hyresgäst bör ha telefonnumret till fastighetsskötaren och kunna kontakta denne vid frågor eller synpunkter.

Kontakta vår Kundservice och be att få komma i kontakt med vår Återvinnigsstrateg. Vi hjälper dig att hitta bra lösningar för att öka utsorteringen i din fastighet.