Räkna på din kärlkostnad

Med vår enkla och användarvänliga Avfallskalkylator kan du snabbt och enkelt få information om antalet kärl som behövs, rekommenderad yta för miljörummet samt kostnaden per kärl. Dessutom kommer du att få en uppskattning av din årliga hämtningsavgift.

För att säkerställa noggranna beräkningar för Avfallskalkylatorn, förutsätter vi att kärl placeras längs rummets långsidor och att det finns en mittgång som är 1,5 meter bred. Detta är en viktig faktor för att optimera utrymmesutnyttjandet och underlätta hanteringen av avfall.

Gör så här

Alla förpackningar är obligatoriska och kan inte väljas bort. Detsamma gäller restavfall och matavfall. Tidningar är fortfarande frivilligt, men finns med i kalkylatorn om du önskar en lösning även för denna fraktion.

  1. Bocka i Tidningar om du har/önskar se pris för denna fraktion.
  2. Om du är nöjd med din kärllösning för Restavfall och Matavfall behöver du inte bocka i dessa, men vill du få med dem i beräkningen bockar du i dem och den lösning du har/önskar ha.
  3. Ange grundläggande information om din fastighet: antal hushåll, önskad storlek på kärlen samt hämtningsintervall.
  4. När du har angett all nödvändig information, klicka på "Beräkna" för att få ditt resultat. Priset du får fram är hämtningsavgiften. Grundavgift tillkommer.

Om du inte är nöjd med resultatet eller om du vill testa olika scenarier, kan du enkelt justera parametrarna och klicka på "Beräkna" igen. På så sätt kan du anpassa lösningen efter just dina specifika behov och förutsättningar.

Och kom ihåg... att optimera hanteringen av avfall är inte bara bra för miljön. Det kan även spara pengar för din flerfamiljsfastighet eller samfällighet.

Kryssa i vid behov