Snart ska alla få sortering vid husknuten

Sommaren 2022 fattade regeringen beslut om att insamlingsansvaret för förpackningar ska läggas över från Förpacknings- och tidningsinsamlingen till kommunerna, samt att fastighetsnära insamling ska införas för alla hushåll och vissa verksamheter. I Härnösand är vi väl förberedda på förändringarna.

Sedan 2014 har våra kunder möjlighet att välja flerfackskärl, vilket möjliggör fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Detta system gör att vi ligger i framkant inför för den stundande obligatoriska fastighetsnära insamlingen.

- Det är väldigt positivt att vi är så väl förberedda, säger Cathrine Edholm, Återvinningsstrateg på HEMAB. Många av våra villakunder har redan flerfackskärl och de som idag har brunt och grönt kärl eller tvåfackskärl kommer vi byta ut kärlen hos. Planen är att påbörja detta under nästa vår/sommar, om inget oförutsett inträffar.

Även när det kommer till flerfamiljshus och lokaler ligger vi bra till i Härnösand och har goda förutsättningar för en smidig övergång.

- Hälften av flerfamiljshusen har redan idag utbyggd förpackningsinsamling, och dessa kommer nu kunna utvecklas och bli ännu bättre. De flerfamiljshus, lokaler och liknande som inte har någon utsortering än kommer att få individuella lösningar på förpackningsinsamling, utifrån sina förutsättningar, berättar Cathrine.

Goda regionala förutsättningar

2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling och vid årsskiftet 2026/2027 ska införandet av fastighetsnära insamling vara klart i hela landet. Syftet är att öka utsorteringen av förpackningar och öka återvinningen. Det ska helt enkelt bli lätt för hushållen att sortera rätt.

- Det kan kanske tyckas vara lång tid, men med tanke på att hela Sverige ska ställa om och alla inte är lika väl förberedda som vi faktiskt är i Härnösand, så behövs det lite tid för omställning. Det är även kommunala avfallsföreskrifter som behöver ändras och det tar också lite tid, konstaterar Cathrine.

I Härnösand har vi ytor för att lämna, sortera och lasta om material, vilket ger oss goda förutsättningar att ta emot mer material. Balningsanläggningen på HEMAB gör också att vi har andra möjligheter att bala material, inte bara åt oss själva, utan vi kan även vara en resurs för närområdet.

Ekonomiskt ansvar kvar hos producenterna

Det ekonomiska producentansvaret kommer finnas kvar och kommunerna ersätts för sitt arbete enligt en särskild modell. Den ersättning som en kommun får för hanteringen av förpackningsavfallet från producentansvarsorganisationerna räknas av från renhållningsavgiften, vilket gör att taxorna inte påverkas av förändringen.

Från 2026 ska kommunerna även ordna möjligheter att källsortera förpackningar på till exempel torg och parker av viss storlek. Plastförpackningar ska samlas in separat på fler platser utomhus, och serveringsställen med sittplatser där mat och dryck säljs i förpackningar får skärpta krav på sortering, vilket bland annat ska bidra till att lösa problematiken med nedskräpning runt snabbmatsrestauranger.

Läs gärna mer på regeringen.se

Kontakt

Cathrine Edholm, Återvinningsstrateg, cathrine.edholm@hemab.se, 070-190 51 58