Särredovisningar

Våra verksamheter inom Fjärrvärme, Elnät och Vatten är enligt lag ålagda att årligen upprätta en separat balans- och resultaträkning för sina verksamheter (en särredovisning/årsrapport). Särredovisningen skall återspegla hur verksamhetens intäkter förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva elnätet.

Nedan hittar du särredovisningar för varje verksamhet de senaste åren.