Hållbarhetsredovisning Årsredovisning

Hållbara HEMAB innehåller så väl intressanta reportage som information och redovisning av vår verksamhet under året som gått.

Hållbara HEMAB 2020-

Till skillnad från våra tidigare årsredovisningar OM HEMAB ingår inte den fullständiga årsredovisningen i Hållbara HEMAB. Istället finner du hela redovisningen i ett separat dokument nedan efter årsstämman respektive år.

Hållbara HEMAB Hållbarhetsredovisning 2023

Hållbara HEMAB 2023

Årsredovisning 2023

Hållbara HEMAB Hållbarhetsredovisning 2022

Hållbara HEMAB 2022

Statistik 2022

Årsredovisning 2022

Hållbara HEMAB Hållbarhetsredovisning 2021

Hållbara HEMAB 2021

Årsredovisning 2021

Hållbara HEMAB Hållbarhetsredovisning 2021

Hållbara HEMAB 2020

Årsredovisning 2020

OM HEMAB /Årsredovisningar 2002-2019

OM HEMAB 2018

OM HEMAB 2018

OM HEMAB 2019

OM HEMAB 2016

OM HEMAB 2016

OM HEMAB 2017

OM HEMAB 2014

OM HEMAB 2014

OM HEMAB 2015

OM HEMAB 2013

OM HEMAB 2013

OM HEMAB 2012

OM HEMAB 2012

OM HEMAB 2011

OM HEMAB 2011

OM HEMAB 2010

OM HEMAB 2010

Årsredovisningar 2002-2009

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2006

Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2005

Årsredovisning 2004

Årsredovisning 2004

Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2003

Årsredovisning 2002

Årsredovisning 2002