Så här går anslutningen till

När du beställer fjärrvärme till din villa ordnar vi allt arbete från ledningsanslutning och grävning på tomten till komplett installation i ditt hus — i nära samråd med dig som husägare.

Planering

Vi kommer hem till dig för att tillsammans se över var fjärrvärmecentralen kan placeras och hur rör och ledningar bäst ska dras. Vi gör samtidigt en tidsplan för grävning och installation. Efter det skriver vi avtal. Har du direktverkande el i ditt hus måste du byta ut dina element mot ett vattenburet system innan vi kan sätta igång. Läs mer om vattenburen värme

Grävning

Innan vi gräver upp gatan för att dra fjärrvärmerör markerar vi i marken var el, fiber och vatten finns så att ingenting skadas. När vi grävt upp i gatan gräver vi ett smalt ledningsdike fram till din husvägg, där vi tar upp hål för rören.

Rörläggning och provtryckning

När rören är nedlagda och hopsvetsade provtrycks de. Efter provtryckning släpps värmen på och vi isolerar det sista på rören.

Återställning

När rören är nedgrävda återställs markytan fullständigt, både i gatan och på din tomt. Har vi brutit upp asfalt så återställs den också. Undantaget är eventuella stenplattor eller dylikt som ligger i vägen.

Montering av fjärrvärmecentral

Rören vid husväggen dras in i ditt hus och fram till fjärrvärmecentralen, som i sin tur skruvas upp på väggen. Vi avslutar med att montera en mätare innan fjärrvärmen kopplas på. Vi kopplar ur din gamla värmeanläggning samma dag som vi monterar in din fjärrvärmecentral, så du riskerar aldrig att stå utan värme. Läs mer om fjärrvärmecentral.

OBS! Om du installerar fjärrvärmecentralen själv eller via en annan entreprenör måste du alltid kontakta oss innan du sätter igång.

Besiktning och genomgång

När allt är monterat och klart gör vi en besiktning av installationen. Har vi levererat en fjärrvärmecentral så går vi igenom hur den fungerar.

Betalning

Faktura för installationen kommer efter godkänd slutbesiktning.

Välkommen som fjärrvärmekund!