Prisdialogen - för kundens bästa

Öppenhet och tydlighet ska prägla dialogen med våra kunder. 2014 blev vi därför medlemmar i Prisdialogen, en modell som innefattar både lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme.

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme (numera en del av Energiföretagen Sverige) tillsammans tagit fram Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Näringsidkare är välkomna att delta i prisdialogen och kan anmäla sitt intresse att delta till oss. Enskilda villaägare har inte möjlighet att delta, men har en representant med i dialogen.

Läs gärna vår aktuella prisändringsmodell och protokoll från de senaste årens prisdialoger på www.prisdialogen.se/medlemmar. Länk till annan webbplats. Pris och prisprognoser för de närmaste två åren finns att läsa i protokollen.