Vi är en Reko fjärrvärmeleverantör!

Att vi sedan 2007 är en Reko fjärrvärmeleverantör innebär att vi uppnår högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Vi värnar alltså om en god relation och en öppen dialog med alla våra kunder.

Om Reko

Kvalitetsmärkningen Reko fjärrvärme har tagits fram av branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Syftet är att stärka och trygga kundernas ställning och förhindra att fjärrvärmeföretag missbrukar sin dominerande ställning.

Vi ställer krav på oss själva

Vi som fjärrvärmeföretag har själva ansökt om att få ingå i Reko fjärrvärme och förbinder oss till ett antal specificerade krav. Dessa krav handlar bland annat om hur prisförändringar ska gå till och att transparens gäller kring priser, verksamhet och ekonomi.

Trygghet för dig som kund

Kvalitetsnämnden ser över alla ansökningar för att kontrollera att kraven för att kvalitetsmärkas uppfylls. De ser även till att kraven efterlevs. Till kvalitetsnämnden kan du som kund vända dig om du anser att ett fjärrvärmeföretag inte lever upp till kraven. Du når dem genom att skicka ett mejl till info@energiforetagen.se eller ett brev till:

Reko fjärrvärme
Energiföretagen Sverige AB
101 53 Stockholm

Läs gärna mer om Reko fjärrvärmeenergiforetagen.se Länk till annan webbplats.