Felsökningsschema

Problem med fjärrvärmen kan bero på vår leverans eller på faktorer i din bostad. Nedan hittar du de vanligaste anledningarna och hur du kan åtgärda dem.

Problem

Möjlig anledning

Åtgärd

Dålig värme i hela bostaden men det finns varmvatten.

Reglercentralen på din fjärrvärmecentral är felinställd.

1. Kontrollera temperaturinställningarna i reglercentralen. Du hittar manualerna till våra vanligaste fjärrvärmecentraler här.2. Kontakta vår Kundservice.


Cirkulations-pumpen har stannat.

1. Kontrollera dina säkringar och ditt överlastskydd.2. Starta om cirkulationspumpen.3. Kontakta vår Kundservice.


Trycket är dåligt.

1. Kontrollera att trycket är över 0,8 bar. Om det är lägre måste du fylla på systemet. Läs mer om hur du kontrollerar trycket och fyller på systemet här.2. Lufta elementen. Läs mer om hur du luftar elementen här.


 3. Kontakta vår Kundservice.

Dålig värme i delar av bostaden.

Trycket är dåligt.

1. Kontrollera att trycket är över 0,8 bar. Om det är lägre måste du fylla på systemet. Läs mer om hur du kontrollerar trycket och fyller på systemet här.2. Lufta elementen. Läs mer om hur du luftar elementen här.3. Kontakta vår Kundservice.


Element-termostaten kärvar.

1. Smörj upp ventilen eller byt termostat.2. Kontakta en VVS-firma.

Låg eller hög varmvattentemperatur i hela bostaden.

Felaktig injustering av fjärrvärmecentralen.

1. Justera temperaturen på tappvarmvattnet. Du hittar manualerna till våra vanligaste fjärrvärmecentraler här.2. Kontakta vår Kundservice.

Låg eller hög varmvattentemperatur i delar av bostaden.

Fel på blandaren.

1. Byt eller reparera blandaren.2. Kontakta vår Kundservice.

Dålig värme och inget varmvatten/låg varmvattentemperatur i hela bostaden.

Problem i fjärrvärmeleveransen.

1. Kontrollera om vi har några driftstörningar i ditt område. Du hittar vår driftinfomration här.2. Kontakta vår Kundservice.