Ursprungsmärkning - var elen kommer ifrån

Ditt val av el påverkar vår miljö. När du köper el av oss får du el som produceras i våra vindkraftverk och i vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk. 100% förnybar och lokalproducerad el!

El från lokala, förnybara energikällor - i alla våra elavtal

All vår el produceras i våra vindkraftverk på Vårdkasen samt i vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk i Murbergsviken. Biobränslet består av skogsbiprodukter så som trädtoppar, bark och andra avverkningsrester. Samtidigt som vi värmer Härnösand med förnybar fjärrvärme, producerar vi också förnybar el som alla härnösandsbor kan dra nytta av genom vårt elavtal. 

Elens ursprung totalt för våra elkunder 2022

Cirkeln nedan visar vår els ursprung totalt för alla elkunder hos HEMAB under 2022. (Diagram uppdateras årligen i april)

Producera din egen el

Vi köper gärna din egenproducerade el och välkomnar fler kunder som vill bygga egna produktions-anläggningar.

Frågor och svar

Vi har samlat våra kunders vanligaste frågor och svarat på dem här. Saknar du svaret på din fråga? Hör av dig!