Rörligt pris

När du vill ha möjlighet till lägre pris, även om det kan innebära större svängningar.

Rörligt pris kan bli både lågt och högt. Det är viktigt att man är beredd att vara uthållig. Rörligt pris innebär en större risk för pristoppar, beroende på hur marknaden utvecklar sig.

Elpriset prissätts månadsvis i efterskott och baseras på vårt inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde, med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift.

I inköpspriset ingår bland annat kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, förnyelsebar el, balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät.


HEMAB Elförsäljning Rörligt pris (öre/kWh, elområde 2)


Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

2012

42,29

51,99

35,16

37,32

35,70

32,78

21,28

31,37

34,83

40,04

39,42

48,33

2013

45,43

43,53

46,98

46,58

40,71

38,80

38,73

44,41

48,20

45,62

42,10

38,30

2014

38,25

36,19

32,86

33,78

40,96

37,88

36,74

41,08

42,95

38,01

37,13

38,78

2015

37,29

35,58

32,05

32,38

29,66

22,62

17,26

22,55

28,60

30,06

31,55

25,99

2016

36,68

28,17

29,98

30,26

31,96

41,26

37,01

38,72

37,86

45,20

50,37

41,76

2017

39,21

39,60

37,50

36,26

37,11

34,50

37,55

40,04

41,51

36,30

39,98

38,03

2018

40,70

45,88

52,17

52,59

44,66

50,87

66,76

64,56

64,22

56,63

61,22

64,01

2019

67,45

58,44

50,54

49,87

45,55

34,30

44,70

47,67

44,52

47,47

52,19

44,53

2020

31,63

21,95

16,61

12,18

16,79

17,20

15,61

24,90

38,02

27,93

13,46

24,83

2021

52,95

52,17

32,48

33,27

46,86

41,81

59,82

65,89

64,02

32,64

51,74

73,95

2022

36,09

32,96

29,97

60,45

64,57

59,93

30,08

58,89

111,07

61,60

144,07

218,88

2023

89,01

70,61

75,75

84,90

50,72

68,60

55,06

42,39

29,97

37,82

82,61

91,32

2024

85,04

64,64

73,77


  • Elnätskostnad från ditt elnätföretag tillkommer, samt energiskatt, moms och myndighetsavgifter. Läs mer.

Jämförpriser

Jämförpris finns för att det ska bli lättare att jämföra olika elavtal. I jämförpriset är alla kostnader, även den fasta månadsavgiften, inräknade i genomsnittligt pris per kilowattimme (kWh). Jämförpriser finns för tre typkunder med en årlig användning på 2 000, 5 000 och 20 000 kWh/år. Riktlinjer för presentation av jämförpris är framtagna av konsumentverket. Jämförpriser visar vi på sidan där du tecknar elavtal.

Kontakta Kundservice

Frågor om elpriser, elavtal, våra erbjudanden och tjänster? Du är alltid välkommen att kontakta oss!

Fast pris

Du binder ditt elpris till någon av våra aktuella avtalsperioder - ett år eller tre år. När du föredrar ett känt pris.