Avtalsvillkor

Leveranserna av el styrs bland annat av HEMAB Elförsäljnings särskilda villkor samt branschens allmänna villkor.

Konsument:

  • HEMAB Elförsäljning AB – särskilda avtalsvillkor 2020:3 för elförsäljning till konsument (pdf) Pdf, 374 kB.
  • Branschens Allmänna avtalsvillkor för försäljning till konsument, EL 2012 K (rev 2) (pdf Pdf, 176 kB.)
  • Branschens Särskilda leveransvillkor för anvisad elleverans till Konsument (pdf) Pdf, 11 kB.

Näringsidkare eller övriga juridiska personer:

  • HEMAB Elförsäljning AB - särskilda avtalsvillkor 2018:2 för elförsäljning till näringsidkare (pdf) Pdf, 2 MB.
  • Branschens Allmänna avtalsvillkor för försäljning till näringsidkare, EL 2012 N (rev) (pdf)
    Pdf, 159 kB.
  • Branschens Särskilda leveransvillkor för anvisad leverans till Näringsidkare (pdf) Pdf, 25 kB.

Mikroproduktion:

  • HEMAB Elförsäljning AB - särskilda avtalsvillkor 2022:1 för köp av mikroproduktion från privatpersoner och näringsidkare (pdf) Pdf, 270 kB. 

Kontakta Kundservice

För mer information, kontakta Kundservice på tel 0611-55 75 00 eller maila kundservice@hemab.se

Vår el

Vi använder bara förnybar el som är lokalt producerad i Härnösandsområdet