Tillsvidare-pris och Anvisningspris

Med Tillsvidare-pris baseras elpriset på vårt inköpspris, vilket är detsamma som vårt faktiska inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde, med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift.

Tillsvidarepris

När du haft ett elavtal med oss, men glömt att förlänga

Elpriset ändras månadsvis och debiteras i efterskott. Prispåslag och prisgrundande villkor kan ändras under avtalets löptid, men meddelas senast två månader innan de träder i kraft. Med Tillsvidarepris har du två veckors uppsägningstid.

Självfallet hoppas och önskar vi på HEMAB Elförsäljning AB att du vill teckna elavtal med oss och långsiktigt trygga hur du köper din el.

Anvisningspris

När du aldrig gjort något aktivt val av elhandelsföretag

Om du är kund till Härnösand Elnät AB inom deras så kallade koncessionsområde, men inte gjort något eget aktivt val av elhandelsföretag, behöver ändå Härnösand Elnät AB se till att du som elnätkund får ström till din anläggning. Det behöver också finnas ett elhandelsföretag som tar ansvar för att det sker. Detta kallas för anvisningsleverans och sker av ett företag som utsetts att vara anvisat elhandelsföretag. Inom Härnösand Elnät ABs så kallade koncessionsområde är det från och med 2018-01-01 HEMAB Elförsäljning AB som är anvisat elhandelsföretag.

Valet är ditt, vi hoppas att du väljer oss!

HEMAB Elförsäljning AB har valt att göra det enkelt för kunder som inte tecknat elhandelsavtal och prissätter anvisningspriset på samma sätt som vårt rörliga avtal, men priset är något högre. Att anvisningspriset är högre beror på att du som kund på denna leveransform alltid är fri att välja ett annat elhandelsföretag, vilket som helst, när som helst.

Självfallet hoppas vi på HEMAB Elförsäljning AB att du vill teckna elavtal med oss. Ditt lokala elhandelsföretag med lokalproducerad, förnybar el från vind och biomassa.

Fast pris

När du föredrar ett känt elpris

Rörligt pris

Marknadens utveckling styr