Välkommen till Älands återvinningsanläggning

På Älands återvinningsanläggning kan privatpersoner lämna förpackningar, grovavfall, mindre mängder byggavfall, enstaka möbler, trädgårdsavfall samt farligt avfall. Företag betalar för allt avfall utom metall och kartong/wellpapp. Köp gärna företagskort för att göra din betalning enklare. Kortet drar du i läsaren vid 20-skylten (se bilden ovan).

Större mängder avfall och asbest debiteras privatpersoner på samma sätt som företag, då detta inte ingår i grundavgiften. Mer detaljer om kostnader hittar du under Behandlingsavgifter.

Avfall i säck får endast lämnas i genomskinliga plastsäckar.

Öppet helgfria vardagar klockan 07.00 - 16.00. 

Observera: Tänk på att komma i tid om du har mycket att lämna. Har du tunga saker och behöver hjälp av traktor vänligen ta kontakt med oss i förväg. Tack på förhand!

Farligt avfall

All asbest lämnas väl inplastad vid Älands återvinningsanläggning.

Verksamheter lämnar allt farligt avfall på Härnösands kretsloppspark efter överenskommelse med Thomas Gerzèn (se kontakt nedan).

Privatpersoner kan lämna små mängder farligt avfall både på Kretsloppsparken och i Äland. Impregnerat trä och fast installerat elavfall (till exempel värmepanna) samt större mängder bygg- och rivningsavfall från om- och nybyggnation är belagd med behandlingsavgift enligt prislista.. Asbest är också belagt med avgift och kan endast lämnas i Äland.

Behandlingsavgifter

Företag betalar alltid. Privatpersoner i vissa fall. Här hittar du mer information.

Det här kan du lämna 

i Äland

Här tar vi emot det mesta från trädgårdsavfall till farligt avfall.