Välkommen till Älands återvinningsanläggning

På Älands återvinningsanläggning kan du lämna förpackningar, grovavfall, byggavfall, trädgårdsavfall samt farligt avfall. Privatpersoner får lämna enstaka möbler från bostäder avgiftsfritt. Företag kan köpa företagskort för att göra sin betalning enklare. Företag betalar för allt avfall utom metall och kartong/wellpapp.

På återvinningscentralerna får privatpersoner lämna möbler från bostäder avgiftsfritt om dessa transporteras med personbil och släpvagn. Privatperson kan även lämna mindre mängd byggavfall som uppkommer genom enklare underhåll, som till exempel ommålning, reparation av enstaka fönster eller tapetsering avgiftsfritt. Större mängder debiteras på samma sätt som företag, då detta inte ingår i grundavgiften.

Mer detaljer om kostnader hittar du under Behandlingsavgifter.

Insamlat material transporteras vidare för återanvändning, materialåtervinning eller energiåtervinning genom förbränning.

Farligt avfall

All asbest lämnas väl inplastad vid Älands återvinningsanläggning.

Verksamheter lämnar allt farligt avfall på Härnösands kretsloppspark efter överenskommelse med Thomas Gerzèn (se kontaktuppgifter här).

Privatpersoner kan lämna små mängder farligt avfall både i Äland och på Kretsloppsparken. Asbest kan endast lämnas i Äland. Större mängder debiteras enligt prislista.

OBS! Avfall i säck får från och med 1/1 2018 endast lämnas i genomskinliga plastsäckar.

Öppettider  

Öppet vardagar klockan 07.00 - 16.00. 

Gratis för hushåll, företag betalar

För hushåll i Härnösand kostar det inget att lämna sorterat avfall eftersom kostnaden ingår i avfallstaxan, med undantag för byggavfall och asbest. Företag betalar beroende på vad och hur mycket som lämnas.

Observera: Tänk på att komma i tid om du har mycket att lämna. Har du tunga saker och behöver hjälp av traktor vänligen ta kontakt med oss i förväg. Tack på förhand!

Behandlingsavgifter

Företag betalar alltid. Privatpersoner i vissa fall. Här hittar du mer information.

Det här kan du lämna 

i Äland

Här tar vi emot det mesta från trädgårdsavfall till farligt avfall.