Det här kan du lämna i Äland

Om du packar ditt avfall i samma ordning som containrarna är placerade blir ditt besök både enkelt och smidigt. Då slipper du kryssa fram på området för att hitta rätt. Ta en titt på kartan över området.

Sorteringsguide

Det är lätt att göra rätt! Tvekar du hur du ska sortera något. Kolla här!


Återvinning företag och verksamheter

Vi hämtar ditt avfall och ser till att det återvinns.