Översiktskarta Älands återvinningsanläggning

Klicka på bilden ovan för att få upp en större, utskriftsvänlig version av var du lämnar olika typer av avfall på Älands återvinningsanläggning.

Ris och sly lämnas alltid på Kraftvärmeverkets risplan. Läs mer.

Latrinkärl fritidshus

Du hämtar ditt latrinkärl på Härnösands kretsloppark och lämnar det på Älands återvinningsanläggning.

Behandlingsavgifter

Företag betalar alltid. Privatpersoner i vissa fall. Här hittar du mer information.