Behandlingsavgifter

Avgifterna vid Älands återvinningsanläggning faktureras. Avfallsskatt ingår - i förekommande fall - med 725 kronor per ton. Företag betalar för allt utom metall och kartong/wellpapp. Privatpersoner betalar i vissa fall. Se detaljer nedan.

På återvinningscentralerna får privatpersoner lämna möbler från bostäder avgiftsfritt om dessa transporteras med personbil och släpvagn. Privatperson kan även lämna mindre mängd byggavfall som uppkommer genom enklare underhåll, som till exempel ommålning, reparation av enstaka fönster eller tapetsering avgiftsfritt. Större mängder debiteras på samma sätt som företag, då detta inte ingår i grundavgiften.

Följande avfall betalar även privatpersoner behandlingsavgift för: asbest, impregnerat trä och fast installerat elavfall (till exempel värmepanna) samt större mängder bygg- och rivningsavfall från om- och nybyggnation. Detta räknas inte som hushållsavfall och ingår därmed inte i grundavgiften.

Nedanstående priser gäller endast företag, med några undantag.

Företag - personbil med släp (per gång)

Exkl. moms

Inkl. moms

Avfall i personbil, med eller utan släp alternativt lätt lastbil

260 kronor

325 kronorPris per ton

Avfallsslag

Exkl.moms

Inkl. moms

Asbest ej inblandat i annat material

1 900 kronor

2 375 kronor

Asbest inblandat i annat material

2 900 kronor

3 325 kronor

Deponirest (ej återvinningsbart)

2 100 kronor

2 625 kronor

Gips

1 700 kronor

2 125 kronor

Fönster

1 800 kronor

2 250 kronor

Grovavfall osorterat

2 300 kronor

2 875 kronor

Impregnerat trä

2 600 kronor

3 250 kronor

Möbler

2 300 kronor

2 875 kronor

Spån

150 kronor

187,50 kronor

Trädgårdsavfall för flisning och rent trä

550 kronor

687,50 kronor

Trädgårdsavfall - löv, gräs etc

550 kronor

687,50 kronor

Stubbar och annat svårbehandlat avfall

2 000 kronor

2 500 kronor

Behandlat träavfall (bygg, rivning etc.)

1 000 kronor

1 250 kronor

Sorterat brännbart avfall

1 650 kronor

2 062,50 kronor

 


Pris per ton

Täckmaterial/konstruktionsmaterial direkt användbart

Exkl.moms

Inkl. moms

Jord och sten under 500 kilo

250 kronor

312,50 kronor

Jord och sten över 500 kilo

Kontakta Platschef för offert

Betong, tegel etc under 500 kilo

250 kronor

312,50 kronor

Betong, tegel etc över 500 kilo

Kontakta Platschef för offert


Elavfall som ej ingår i producentansvar

Exkl. moms

Inkl. moms

Övrig utrustning

4 kronor/kg

5 kronor/kg

Asbest, impregnerat trä och fast installerat elavfall är ej avgiftsbefriat för hushåll. 

Lämnat avfall kontrolleras regelbundet. Felangiven fraktion vid invägning eller felsorterad fraktion som inte överensstämmer med det som angivits vid invägningen debiteras som osorterat avfall plus en avgift på 1 000 kronor per ton.

Upptäcks elavfall och/eller farligt avfall i ovanstående avfall tillkommer 2 000 kronor per lass (exkl moms) för sortering och behandling. Till detta kommer också destruktionsavgift för farligt avfall.

Farligt avfall

Farligt avfall från hushåll mottages utan kostnad.

Farligt avfall från näringsidkare, institutioner etc. faktueraras transport och destruktionskostnad. Farligt avfall ska vara innehållsdeklarerat, i annat fall tillkommer analyskostnad. Vi erbjuder företag helhetslösningar på omhändertagande av farligt avfall efter förfrågan.

Förorenade jordar tas emot efter överenskommelse med Platschef vid Älands återvinningsanläggning. Läs mer om behandling av förorenad jord på sidan "Behandling av förorenad jord".