Spolbil och slamsugning

Vi erbjuder tjänster som hjälper dig att leva upp till miljökrav eller underhålla dina system.

Vi utför:

  • Spolning (högtryck, avlopp och vägtrummor)
  • Slam- och tanktömning
  • Tömning av olje- och fettavskiljare
  • Rensning av rännstens- och gatubrunnar och dräneringsbrunnar
  • Transport av farligt avfall

Timpriser

Priserna nedan är angivna exklusive behandlingsavgifter.

Vardagar 07.00-16.00

Per timme exklusive moms

Per timme inklusive moms

Slamsug

1 010 kronor

1 262,50 kronor

Högtrycksspolning

1 200 kronor

1 500 kronor

Hantlangare

350 kronor

437,50 kronor

ADR

1 160 kronor

1 450 kronor


Vardagar 16.00-18.00

Per timme exkl moms

Per timme inkl moms

Slamsug

1 210 kronor

1 512,50 kronor

Högtrycksspolning

1 400 kronor

1 750 kronor

Hantlangare

590 kronor

737,50 kronor

ADR

1 250 kronor

1 562,50 kronor


Helgdagar samt vardagar 18.00-07.00

Per timme exkl moms

Per timme inkl moms

Slamsug

1 450 kronor

1 812,50 kronor

Högtrycksspolning

1 600 kronor

2 000 kronor

Hantlangare

830 kronor

1 037,50 kronor

ADR

1 400 kronor

1 750 kronor


Fastighetsägare

Har ni tömt dräneringsbrunnen? Under årens lopp kan avlagringar i dräneringsbrunnen dämma upp så att dräneringen inte fungerar med följd att fukt kan tränga in i källaren. Lukt i källaren kan orsakas av golvbrunnar eller vattenlås som inte renspolats på länge.

Kommer era rännstens- eller gatubrunnar att fungera vid snösmältningen och höstregnen? Är dessa inte rensade på länge kan nederbörden hamna på platser där den gör skador som är långt dyrare att åtgärda än att se till att brunnarna är rensade.