Skadeanmälan

Den här skadeanmälan är avsedd för ärenden angående elanslutning, eldistribution samt mätning eller övriga uppdrag utförda av oss.

Om du drabbas av skador, som du misstänker kan ha att göra med ett strömavbrott, kan du ha möjlighet att få skadestånd genom att göra en skadeanmälan. Avbrottsersättningen avräknas då från skadestånd som enligt ellagen eller annan lag betalas på grund av samma elavbrott.

När du fyllt i skadeanmälan och klickar på Skicka längst ned på sidan skickas anmälan till oss. Vi kommer att bekräfta mottagandet med information om handläggning och kommer att återkomma till dig.

Uppgifter om kundKundkategoriUppgifter om anläggningen
Händelseförlopp/omständigheterTidpunkt för händelsen


Ersättningsanspråk

Är ovan angivna ersättningsanspråk inklusive moms?


Har skadan reglerats av försäkringsbolag?


Om ja, ange försäkringsbolag och försäkringsnummer nedan och bifoga din skadeanmälan.Uppgifter för insättning av eventuell ersättning