Ledningsgrupp

Ingemar Forzelius. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Lena af Geijerstam Unger,
Verkställande direktör för Härnösand
Energi & Miljö AB samt dotterbolaget
Härnösand Elnät AB. 

070-388 47 02
E-post: Lena.afGeijerstamUnger@hemab.se
Foto: Pia Sjöberg  

Jonathan Grip. Foto: Pia Sjöberg

Peyman Vahedi, Utvecklingschef
Ansvar för gemensamma utvecklingsprojekt,
strategisk omvärldsbevakning, digital transformation
och processtöd.

073-515 96 16
E-post: peyman.vahedi@hemab.se
Foto: Pia Sjöberg 

Andreas Einarsson. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Fredrik Olsson, Chef Kund och marknad
Ansvar för kommunikation, media, sälj,
marknadsföring, reklam, hemab.se,
sponsring, kundundersökningar, kundservice.

073-089 30 69
E-post: fredrik.olsson@hemab.se
Foto: Pia Sjöberg

Mikael Sörlander. Foto: Pia Sjöberg

Jonas Nyberg, Chef Affärsservice
Ansvar för ekonomi, förråd,
fastighet och lokalvård.

070-534 32 73
E-post: jonas.nyberg@hemab.se
Foto: Pia Sjöberg 

Tobias Sjöstrand. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Anders Karlsson, Produktionschef
Ansvar för produktion och distribution

076-117 40 46
E-post: anders.karlsson@hemab.se
Foto: Pia Sjöberg

Marcus Tärnvik. Foto: Pia Sjöberg

Marcus Tärnvik, Affärschef Energi

0611-55 75 40, 070-191 64 41
E-post: marcus.tarnvik@hemab.se
Foto: Pia Sjöberg

Peter Häggström. Foto: Pia Sjöberg

Irene Hedlund, Affärschef Cirkulära affärer, tf Hållbarhetschef 
Ansvar för Härnösands Kretsloppspark, 
återvinningstationer, insamling av avfall 
samt Älands återvinningsanläggning och
Härnösand biogas.

076-796 72 99
E-post: irene.hedlund@hemab.se
Foto: Pia Sjöberg