Ledningsgrupp

Ingemar Forzelius. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Lena af Geijerstam Unger, Verkställande direktör
Vd för Härnösand Energi & Miljö AB samt dotterbolaget Härnösand Elnät AB. 
Telefon: 070-388 47 02
E-post: Lena.afGeijerstamUnger@hemab.se

Jonathan Grip. Foto: Pia Sjöberg

Peyman Vahedi, Utvecklingschef
Ansvar för gemensamma utvecklingsprojekt, strategisk omvärldsbevakning, digital transformation och processtöd.
Telefon: 073-515 96 16
E-post: peyman.vahedi@hemab.se

Andreas Einarsson. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Fredrik Olsson, Chef Kund och marknad, Hållbarhetschef
Ansvar för kommunikation, media, sälj, marknadsföring, reklam, hemab.se,
sponsring, kundundersökningar, kundservice, hållbarhetsfrågor, myndighetskontakter.
Telefon: 073-089 30 69
E-post: fredrik.olsson@hemab.se

Mikael Sörlander. Foto: Pia Sjöberg

Jonas Nyberg, Chef Affärsservice
Ansvar för ekonomi, förråd, fastighet och lokalvård.
Telefon: 070-534 32 73
E-post: jonas.nyberg@hemab.se

Tobias Sjöstrand. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Anders Karlsson, Produktionschef
Ansvar för produktion och distribution
Telefon: 076-117 40 46
E-post: anders.karlsson@hemab.se

Peter Häggström. Foto: Pia Sjöberg

Malin Albonius, HR-chef
Ansvar för personalfrågor, arbetsmiljö och rekryteringar.
Telefon: 073-808 06 51
E-post: malin.albonius@hemab.se

Marcus Tärnvik. Foto: Pia Sjöberg

Marcus Tärnvik, Affärsansvarig Energi
Telefon: 0611-55 75 40, 070-191 64 41
E-post: marcus.tarnvik@hemab.se

Peter Häggström. Foto: Pia Sjöberg

Jonas Jacobsson, tf Affärsansvarig Cirkulära affärer
Ansvar för Härnösands Kretsloppspark, återvinningstationer, insamling av avfall
samt Älands återvinningsanläggning och Härnösand biogas.
Telefon: 0611- 55 75 31, 070-310 62 33
E-post: jonas.jacobsson@hemab.se

Foto: Pia Sjöberg