Ledningsgrupp

Jonathan Grip. Foto: Pia Sjöberg

Per Mellberg, vd
Verkställande direktör för Härnösand Energi & Miljö samt dotterbolag Härnösand Elnät och HEMAB Elförsäljning
Telefon: 070-323 89 56
E-post: per.mellberg@hemab.se

Jonathan Grip. Foto: Pia Sjöberg

Peyman Vahedi, Utvecklingschef
Ansvar för gemensamma utvecklingsprojekt, strategisk omvärldsbevakning, digital transformation och processtöd.
Telefon: 073-515 96 16
E-post: peyman.vahedi@hemab.se

Andreas Einarsson. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Fredrik Olsson, Chef Kund och marknad, Hållbarhetschef
Ansvar för kommunikation, media, sälj, marknadsföring, reklam, webb, sponsring, kundundersökningar, kundservice, hållbarhetsfrågor, myndighetskontakter.
Telefon: 073-089 30 69
E-post: fredrik.olsson@hemab.se

Mikael Sörlander. Foto: Pia Sjöberg

Jonas Nyberg, Chef Affärsservice
Ansvar för ekonomi, förråd, fastighet och lokalvård.
Telefon: 070-534 32 73
E-post: jonas.nyberg@hemab.se

 

Tobias Sjöstrand. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Jonas Jacobsson, Produktionschef
Ansvar för produktion och distribution
Telefon: 0611- 55 75 31, 070-310 62 33
E-post: jonas.jacobsson@hemab.se

Peter Häggström. Foto: Pia Sjöberg

Malin Albonius, HR-chef
Ansvar för personalfrågor, arbetsmiljö och rekryteringar.
Telefon: 073-808 06 51
E-post: malin.albonius@hemab.se

Marcus Tärnvik. Foto: Pia Sjöberg

Marcus Tärnvik, Affärsansvarig Energi
Telefon: 0611-55 75 40, 070-191 64 41
E-post: marcus.tarnvik@hemab.se

Peter Häggström. Foto: Pia Sjöberg

Isabell Niklasson, Affärsansvarig Cirkulära affärer
Ansvar för Härnösands Kretsloppspark, återvinningstationer, insamling av avfall samt Älands återvinningsanläggning och Härnösand biogas.
Telefon: 076-125 26 74
E-post: isabell.niklasson@hemab.se