HEMABs julgåva 2006-2017

2006

Istället för att skicka julhälsningar startade HEMAB detta år ett samarbete med Röda Korset, till förmån för de drabbade av jordbävningen i Pakistan. HEMAB köpte in julklappssäckar som såldes och sedan dubblade vi det totala inkomna beloppet.

– Det är fantastiskt att ett företag som HEMAB visar sådan entusiasm, sa Margareta Modig, insamlingsledare på Röda Korset, när hon tog emot checken från HEMAB.

2007

År 2007 anordnade HEMAB en julgransplundring på Kraftvärmeverket till förmån för 5i12-rörelsen. Besökarna kunde lämna sin använda julgran på Kraftvärmeverket som senare flisades och blev till miljövänlig fjärrvärme. Julgransplundringen besöktes av cirka 800 personer och blev en mycket lyckad tillställning. Totalt lämnades 265 granar in för flisning. För varje julgran skänkte HEMAB en viss summa till 5i12-rörelsen, som togs emot av deras representant Stig Wallin.

– Ett härligt initiativ av HEMAB! Nu kan Härnösandsborna kombinera att återvinna julgranen med att göra en insats till stöd för invandrare och flyktingar i vår kommun, sa Stig.

2008

Inför julen 2008 skänkte HEMAB en julgåva till barn- och ungdomsneurohabiliteringen vid Härnösands sjukhus. Habiliteringen som är en extra resurs på sjukhuset, har plats för cirka 150 barn och ungdomar samt deras föräldrar. De arbetar främst för att stimulera inlärning hos de som drabbats av neurologiska skador.

­– Vi försöker ge barnen ett meningsfullt liv, trots deras funktionshinder, sa den dåvarande enhetschefen Birgitta Waregård.

Julgåvan från HEMAB var mycket uppskattad och användes bland annat för att rusta avdelningens entré och mottagningsrum.

2009

Detta år gick julgåvan till Hoppets Stjärna i Älandsbro och deras årliga julklappsinsamling. Gåvan från HEMAB blev 18 stycken paket som denna jul skickades till behövande barnfamiljer i Lettland. I slutet av november samlades flera av HEMABs medarbetare för att gemensamt packa julpaketen som innehöll skolmaterial, matvaror, leksaker, hygienartiklar och julpynt. Ingrid Berglund, representant för Hoppets Stjärna och initiativtagare till julklappsprojektet, sa såhär angående insamlingen:

– Det är ju en hel del jobb, men ofantligt roligt. Det är många som hjälper till ideellt och utan dem skulle det aldrig gå.

2010

2010 gick julgåvan till tjejjouren Gaia i Härnösand som tacksamt togs emot.

– Vi jobbar ideellt och är jättetacksamma för stödet. Det betyder enormt mycket för oss, sa Ida-Maria Hallstensson, som var en de tjejer som arbetade på tjejjouren.

Gaia är en ideell förening skapad av tjejer, för tjejer. De arbetar med att stötta i alla typer av frågor, stora som små. Gaia arbetar på ett förebyggande sätt och anordnar både tjejkvällar, mässor och föreläsningar ute i skolorna. Som ideell förening brottas de ständigt med begränsad ekonomi, och julgåvan från HEMAB kom minst sagt lägligt.

– Vi vet inte alls hur vår ekonomi kommer att se ut nästa år så tillskottet i kassan är mycket välkommet, sa Ida-Maria.

2011

Våra kommuninvånare betyder mycket för oss och därför gick julgåvan detta år till dem. Några dagar innan julhelgen befann sig HEMAB på Stora Torget i Härnösand. De bjöds på glögg och pepparkakor, och cirka 200 julklappar delades ut till barn som besökte oss.

2012

Vuxna på stan i Härnösand fick julgåvan 2012. Dessutom deltog medarbetare från HEMAB i projektet genom att nattvandra i centrala Härnösand. Vuxna på stan är en aktivitet som handlar om att vuxna människor skapar bra relationer till ungdomar genom visad omtanke. Det handlar om att finnas till hands där ungdomarna är, och hjälpa dem att utveckla sunda värderingar. I Härnösand drivs projektet av ideellt arbetande vuxna i samverkan med bland annat Rådet för trygghet och hälsa och närpolisen.

2013

2013 gick turen till Läxhjälpen i Härnösand som drivs av ideellt arbetande människor genom Röda Korset. Läxhjälpen vänder sig främst till invandrarungdomar som på ett eller annat sätt behöver stöd och hjälp vid läxläsning. HEMABs julgåva användes till att köpa in utrustning för att förbättra arbetet med Läxhjälpen.

2014

Det ambitiösa Ramviksprojektet, ett integrationsprojekt skapat av idrottsföreningen Ramviks IF, fick ta emot julgåvan 2014. Projektet startade 2013 i samband med att ett stort antal asylsökande kom till Utansjö och Veda och syftar till öka integrationen i samhället. De erbjuder asylsökande barn och ungdomar att delta i flera fritidsaktiviteter i veckan, och förhoppningen är att även föräldrarna ska involveras. På så sätt kan de knyta kontakter med andra familjer. De har även anordnat aktivitetsdagar där både asylsökande och ortsbor bjudits in, som ännu ett steg att förena dessa.

– Detta integrationsprojekt har bara vinnare, sa Hans Rosengren, ordförande för Ramviks IF.

2015

2015 års julgåva gick indirekt till den stora mängd flyktingar som kommit till Härnösand i och med den stora flyktingkatastrof som drabbade Europa samma år. Röda korset fick gåvan för att kunna dela ut gratis klädpaket till flyktingarna. 

2016

Detta års julgåva gick till Samlingspunkten som fick ta emot ett stort antal julklappar till barn och unga. Vi stod även på torget och bjöd på glögg och pepparkakor. Tyvärr var det en blåsig och kall kväll i december så besökarna blev inte så många, men de som kom förbi fick tillfälle att värma sig i alla fall.

2017

2017 års julgåva tilldelades till projektet vuxna på stan som fick dels ta emot ett ekonomiskt bidrag på 10 000 kronor för att kunna fortsätta sitt arbete med att ha en vuxennärvaro på stan. Och HEMAB själva deltog i nattvandringen som skedde under Lucia. Vi på HEMAB tycker att det är viktigt att skapa en ökad trygghet för våra ungdomar som är ute på stan och vi önskar ett stort grattis till Vuxna på Stan.

2018

2018 tilldelas Kvinnojouren julgåvan. Kvinnojouren i Härnösand hjälper varje år över 100 kvinnor i behov av stöd. Förutom julgåvan på 10 000 kronor bidrog HEMABs personal även med att samla in ett betydande antal mobilladdare och telefoner.

2019

2019 års julgåva tillföll Svenska kyrkans Jul i gemenskap där alla är välkomna till firande. I samband med Julbytardagen den 7 december valde HEMAB att skänka en slant för varje besökare. Det blev en välbesökt tillställning och hela 9 000 kronor samlades in. Pengarna bidrog till julmat och julklappar till de som firande jul i kyrkans gemenskap och även till sådana som inte hade möjlighet att ta sig dit och istället fick hembesök av representanter från kyrkan.

2020

2020 var inte likt något annat år globalt och inte heller lokalt. Pandemin påverkade alla mer eller mindre och några som märkte av det var Öbacka djurhem. De gick miste om inkomster och såg samtidigt ett ökat behov av hjälp i form av övergivna katter. Därför beslutade vi att de skulle få årets julgåva från HEMAB. Bidraget var mycket välkommet och mottogs med stor tacksamhet.

2021

2021 gick vår kollega Micke Edfors bort i en sällsynt blodsjukdom. Årets julgåva blev därför personlig då vi skänkte den till den fond som upprättats för att stötta forskning kring sjukdomen.

2022

I februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina och Europa stod inför nya utmaningar för att hjälpa landet och dess medborgare. Barn är de allra mest oskyldiga i krig, då de drabbas av vuxenvärldens grymhet och vansinne. 2022 skänkte vi därför vår julgåva till Rädda barnen som fanns på plats i Ukraina.