Vätgas i Härnösand

Projektet WELGAS - Wind, Electricity and Gas, innefattade att man skulle satsa på vätgas inom Härnösands kommun. Mannen bakom projektet var Olof Tegström, en utbildad elektroingenjör som var väldigt inspirerad av 70- talets miljörörelser. Projektet genomfördes med Tegström som projektledare tillsammans med Härnösands Kommun och Mittuniversitetet. Det finansiella stödet kom från Härnösandshus och Utvecklingsfonden i Norrland.

År 1985 firade Härnösand sitt 400-års jubileum. Tre år tidigare satt politikerna i Härnösands kommun och spånade kring hur jubileet kunde firas på bästa sätt. Ett förslag var ett energiprojekt, där vätgas skulle användas som energibärare. Ett år senare startades WELGAS-projektet efter ett idémöte med representanter från kommunen.

Visionen om ett vätgassamhälle

Tegströms vision om ett vätgassamhälle uppstod då han var på jobbuppdrag i Norge och upptäckte att stora mängder energi i form av vätgas gick förlorade i industriella processer. Som den entreprenör han var beslutade han sig för att ta tillvara på energin som annars gick förlorad. Han tog kontakt med Tekniska högskolan som kom fram till att energispillet skulle räcka till att driva Sveriges alla bussar eller cirka en miljon bilar.

Vätgashus och vätgasbil

Projektet höll hus uppe vid nuvarande Stenhammarområdet. I projektet hyrdes det in ett vindkraftverk som skulle producera elektricitet som sedan skulle lagra den skapade energin i form av vätgas. Till det byggdes sex lågenergihus varav en av dem var själva vätgashuset som gick runt på energin som lagrades i vätgasen. Detta hus var lite mer påkostat än de övriga på grund av vätgasutrustningen som krävdes, men också för att det byggdes en carport för den vätgasdrivna bilen. Bilen var en Saab 900 som hade en omkonverterad motor som byggdes tillsammans med elever från Mittuniversitetet. Bilen hade en maxfart på 70 km/h och gick på ungefär samma sätt som en gammal traktor i motorn.

Sammanställt av: Max Rylander, Elias Norgren, Viktor Vestin och Elsa Hansson TE3, Teknikcollege Härnösand, december 2015. Se även Vätgas och dess möjligheter.