Vätgas och dess möjligheter

Vätgas

Väte är ett grundämne som är väldigt lätt men också det vanligaste av alla. Detta beror på att vätgas består av två väteatomer som då ger den beteckningen H2. Väte är i normalt (rumstemperatur och normalt tryck) i gasform men förekommer i flytande form vid -253 ℃.

Vätgas används idag för att tillverka konstgödsel genom ammoniak. Gasen används även för att göra bensin och diesel av råolja. Vätgas har används i över hundra år, det betyder att det finns sort erfarenhet och kunskap om hur man bör tillhandla hålla gasen och hur den ska användas på ett säkert sätt.

Energi och miljö

Energidensiteten hos vätgas är hög per massenhet men väldigt låg per volymenhet på grund av att den tar upp mycket plats som gas. Vätgas kan lagra energi precis som elektricitet, det betyder att det inte är någon primär energikälla utan kan användas för att tillhandahålla och transportera den lagrade energin. Något som gör att vätgas är en lovande energibärare är pågrund av dess enkla sätt att producera. Man kan nämligen göra det genom många typer av energikällor som sol, vind och vatten .

Idag används vätgas som energi genom bränsleceller. En bränslecell omvandlar effektivt vätgasens kemiska energi till elektricitet och värme. Bränsleceller kan driva elmotorer i tillexempel bilar och avgaserna blir då endast vatten. Detta kan i framtiden ersätta förbränningsmotorer i flera typer av fordon och hemmets energiförsörjning.

Miljöpåverkan kan bli minimal när man använder vätgas som energibärare då man kan framställa den genom tillexempel elektricitet från solceller och vindkraft och utsätta vatten för en så kallad elektrolys. Då delar vattnet upp sig i vätgas och syre. Men denna lösning är dyr idag och har en verkningsgrad på 55- 70%. Alltså går en del av energin förlorad i processen.

Produktion av vätgas

Det vanligaste sättet att producera vätgas idag är genom naturgas, biogas, olja och kol. Det är förstås mer skadligt för miljön att tillverka gasen på detta vis, men betydligt mer kostnads effektivt. Dock så kan man på ett effektivare sätt avskilja koldioxiden direkt vid prodiktion.

I framtiden kan man göra riktigt stora miljövinster genom vätgas. Man kan minska de lokala utsläppen på koldioxid, kväveoxider och andra partiklar från trafiksektorn. Sol, vind och vatten som energiproducent är ojämna på grund av naturens inverkan. Detta kan lösas genom att använda vätgas som en lagringsstation för överskotts energi som går att använda då energiverken producerar mindre än vad som behövs.

“Att gå över på vätgas skulle vara en så stor omväxling som det var att gå över på el en gång i tiden”, konstaterade professor Olle Lindström på Kungliga Tekniska Högskolan.

Källa. http://www.vatgas.se/fakta Länk till annan webbplats.

Sammanställt av: Max Rylander, Elias Norgren, Viktor Vestin och Elsa Hansson TE3, Teknikcollege Härnösand, december 2015