Qraftsamling

Qraftsamling Härnösand Energi och miljö AB

Härnösand Energi & Miljö AB är under 2019 tillsammans med Ellevio och Göteborg energi värdföretag för energibranschens satsning på qraftfullt kvinnligt ledarskap och mångfald, Qraftsamling. Projektet hade nyligen uppstart i Stockholm.

Qraftsamling är ett återkommande, årslångt förändrings- och ledarprogram som drivs av Energiföretagen Sverige. När den tredje omgången av Qraftsamling kickar igång är HEMAB värd tillsammans med Ellvio och Göteborg energi

Det huvudsakliga syftet med programmet är att öka hela energibranschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett ålder, kön och bakgrund i övrigt.

Målet för Qraftsamling 2019 är att öka andelen kvinnliga chefer, kvinnor under 30 år samt medarbetare med utländsk bakgrund.

Qraftsamling verkar på tre nivåer; bransch, företag och individnivå. Genom att sprida uppnådda resultat och goda exempel stärker företagen inte bara det egna varumärket, utan hela branschens position. Företaget ökar även sin förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna och de enskilda deltagarna stärks i sin roll som förändringsledare.

Mångfald är en prioriterad fråga inom HEMAB. Qraftsamling är ett bra verktyg för att arbeta gemensamt för att nå resultat. Det är också en möjlighet att få inspiration och kunskap från andra inom branschen.

Nytt för 2019 är det omvända mentorskapet, där yngre medarbetare med utländsk bakgrund ska vara mentorer till deltagarna. Syftet är att dessa ska bidra med nya perspektiv och idéer som ifrågasätter normer och strukturer som tas för givna.

Artiklar HEMAB Qraftsamling 2019

Publicerad: 2018-10-05
HEMAB värd för Qraftsamling, för ökad mångfald och jämställdhet i energibranschen

Publicerad: 2018-10-05