Härnösands Energipark

  • Är en plats där småskaliga ännu inte fullt konkurrenskraftiga anläggningar för el- och värmeproduktion kan byggas, testas och få avsättning för sin energi.
  • Är även en visningsplats för teknik, samt en inspirerande mötesplats för samarbeten mellan intressenter, exempelvis lokalt och regionalt näringsliv, grundskola, universitet, forskare, Technichus och bostadsrättsföreningar.
  • Är unik genom det faktum att anslutnings- och avsättningsmöjligheter finns för båda energislagen el och värme, där värmen blir till fjärrvärme.
Panoramavy över Härnösands Energipark. Foto: Anders Eliasson

Panoramavy över Härnösands Energipark. Foto: Anders Eliasson

Samverkan

Tillsammans med andra energirelaterade satsningar i Härnösand såsom exempelvis Mittuniversitetets och Yrkeshögskolans utbildningar och forskning samt Lumicums laboratorium bidrar vi till att Härnösand blir en auktoritet inom utveckling av ny energi.

Besök

Energiparken är placerad i anslutning till HEMABs kontor på Västra Ringvägen 125 i Härnösand. Tusentals personer, varav flera internationella gäster, besöker årligen Härnösands Energipark.

Karta Härnösands Energipark. Klicka på kartan för att öppna en större version.

Karta Härnösands Energipark. Klicka på kartan för att öppna en större version.