Ansökan om miljökompensatoriska åtgärder

Här kan föreningar och organisationer ansöka om finansiering för åtgärder som främjar biologisk mångfald i marina miljöer. 

Ansökningar behandlas löpande.