Styrelse

Styrelsen är politiskt vald och består av sju ledamöter med lika många suppleanter, utses av kommunfullmäktige (KF) i Härnösands kommun.

KF utser även ordförande samt förste och andre vice ordförande. I styrelsen finns också två personalrepresentanter (utses av facken) med ersättare. Styrelsen sammanträder cirka 6-10 gånger under ett verksamhetsår.

Dessa personer ingår i styrelsen:

Jasenko Omanovic

Jasenko Omanovic (S)
Ordförande
E-post: jasenko.omanovic@harnosand.se

Susanne Forsberg

Susanne Forsberg (S)
1:a vice ordförande
E-post: susanne.forsberg@harnosand.se

Ester Hemström

Ester Sundin Hemström (M)
2:a vice ordförande
E-post: ester.sundin.hemstrom@harnosand.se

Lennart Molin

Maria Ljung (Mp)
Ledamot
E-post: maria.ljung@harnosand.se

Lennart Molin

Lennart Molin (S)
Ledamot
E-post: lennart.molin@harnosand.se

Anders Nordström

Anders Nordström (KD)
Ledamot
E-post: anders.nordstrom@harnosand.se

Glenn Sehlin

Glenn Sehlin (SD)
Ledamot
E-post: glenn.sehlin@harnosand.se

Rune Danielsson

Rune Danielsson (S)
Suppleant
E-post: rune.danielsson@harnosand.se

Lena Johansson

Lena Johansson (S)
Suppleant
E-post: lena.johansson@harnosand.se

Thomas Andersson

Thomas Andersson (S)
Suppleant
E-post: thomas.x.andersson@harnosand.se

Bild saknas

Ann-Charlotte Sandelin-Jonsson (S)
Suppleant
E-post: ann-charlotte.sandelin.jonsson@harnosand.se

Anders Bergqvist

Anders Bergqvist (V)
Suppleant
E-post: anders.bergqvist@harnosand.se

Issam Sassi. Foto: Pia Sjöberg

Jonas Lundgren (L)
Suppleant
E-post: jonas.lundgren@harnosand.se

Foto: Pia Sjöberg

Charlotte Höglund Bystedt

Charlotte Höglund Bystedt (SD)
Suppleant
E-post: charlotte.bystedt@harnosand.se

Foto: Henrik Skanfors om inget annat anges