Upphandling

Härnösand Energi & Miljö AB samt dess dotterbolag, Härnösand Elnät AB, lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingar ska följa de regler som finns inom LOU och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi och transporter (LUF).

Så här upphandlar vi

  • Ett behov uppstår (kan vara en vara, en tjänst eller entreprenad).
  • Vi upprättar ett förfrågningsunderlag. Där beskrivs bland annat behovet, krav på anbudsgivaren och hur inkomna anbud kommer att utvärderas.
  • Offentliggörande/annonsering. En upphandling publiceras i Wisma/Opics upphandlingsverktyg som du når via länk under Relaterade länkar.
  • Anbud. Leverantörer ger anbud utifrån förfrågningsunderlaget.
  • Utvärdering. Anbuden utvärderas enligt de kriterier som angavs i förfrågningsunderlaget.
  • Tilldelning. Alla leverantörer som gett anbud meddelas vilken som vunnit upphandlingen.
  • Kontrakt. Vi skriver kontrakt med leverantören.
  • Uppföljning. Vi följer upp kontraktet under kontraktsperioden.