Sponsring

Välkommen att söka sponsring hos oss. Var kreativ och nytänkande. Då ökar chansen att vi hittar ett givande samarbete tillsammans.

Hållbarhetsponsring

Vi sponsrar föreningar som vill ta ansvar och göra skillnad för oss som bor i kommunen. Föreningar ansöker om sponsring genom att ge förslag på en insats som spar på jordens resurser, välkomnar mångfald och gemenskap – allt inom hållbarhetens tre områden; miljö, ekonomi och socialt. Den hållbara insatsen ska vara en aktivitet som föreningen genomför för att utveckla sin verksamhet inom hållbarhet. Vi har inga skarpa gränser för vad en hållbar insats är, utan ser fram emot många kreativa förslag.

Sponsringen bedöms utifrån hur väl insatsen är kopplad till hållbarhetens tre områden. Likt våra tidigare samarbeten kring sponsring ställer vi krav på motprestation exempelvis i form av synlighet, gemensam marknadsföring etc.

Hur går det till?

  1. Ett sponsringsråd bestående av personal från HEMAB bedömer inkomna ansökningar.
  2. Maxtak på insatsen om 10 000 kronor.
  3. Använd formuläret som du hittar i menyn till vänster.

HEMABs drömfond

Vi står för ett inkluderande förhållningssätt och tycker att det är viktigt att så många som möjligt, oavsett ekonomiska förutsättningar, bereds möjlighet att delta i kommunens föreningsliv. HEMABs drömfond möjliggör för föreningar att söka bidrag till exempelvis utrustning, deltagar- eller medlemsavgifter för medlemmar som saknar egna ekonomiska medel.

Hur går det till?

  1. Löpande ansökningsperiod med tillkännagivande kvartalsvis.
  2. Ansökningarna ska innehålla namn på medlemmen som avses och vad man söker för. Detta kommuniceras självfallet inte av HEMAB.
  3. Ansökningarna hanteras av HEMABs kommunikations- och marknadsavdelning.
  4. Använd formuläret som du hittar i menyn till vänster.

Om HEMAB:s sponsring

Sponsring är en affärsmässig överenskommelse där båda parter har ett ömsesidigt utbyte och känner att man är vinnare. Sponsringsprojekt med HEMABs medverkan ska kännetecknas av affärsmässighet, lokal förankring och framåtsträvan samt innehålla en väl avvägd motprestation av sponsringstagaren. Lyckad sponsring skapar glädje och positiva känslor, vilket är något vi vill associera vårt varumärke med.

HEMAB:s sponsring ska vara fördelad över vårt geografiska verksamhetsområde och vara väl balanserad mellan idrott, kultur och evenemang, gärna med tyngdpunkt på ungdomsverksamhet. Verksamheter med politiska eller religiösa undertoner avstår vi oss från att sponsra. Planering och god framförhållning är viktigt.

I alla fall vi väljer att inleda ett sponsringssamarbete förutsätter vi att sökande förening i största möjliga mån bidrar till en minskad klimatpåverkan genom exempelvis egen källsortering av avfall och/eller andra klimatfrämjande insatser.

Lokal förankring

Företaget har sin huvudsakliga utkomst inom Härnösands Kommun. På samma sätt ska sponsring vara riktad till förmån för detta område och boende där.

Framåtsträvan

Sponsringsobjekt med tydlig fokus på förbättring av vår region och som visar potential för tillväxt framhålls extra. Ungdom är likaså framtiden.

Motprestation

Pengar betalas inte ut till motpart utan någon för HEMAB intressant motprestation. Motprestationer HEMAB erbjuds i ett sponsringsprojekt bör uppfylla något/några av följande krav:

  • HEMAB når ut med en tydlig och positiv profilering till en väl definierad målgrupp.
  • HEMAB erbjuds aktiviteter som kommer kunder och/ eller personalen till godo.
  • Sponsringsprojektet ger en positiv publicitet där HEMAB:s engagemang, profil och budskap framträder tydligt, gärna exklusivt.