Ledningsgrupp

Ingemar Forzelius. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Lena af Geijerstam Unger,
Verkställande direktör för Härnösand
Energi & Miljö AB samt dotterbolaget
Härnösand Elnät AB. 

070-388 47 02
E-post: Lena.afGeijerstamUnger@hemab.se
Foto: Pia Sjöberg  

Jonathan Grip. Foto: Pia Sjöberg

Jonathan Grip, Utvecklingschef
Ansvar för gemensamma utvecklingsprojekt,
upphandling, verksamhetsledningsystem och
omvärldsbevakning.

070-847 46 71
E-post: jonathan.grip@hemab.se
Foto: Pia Sjöberg 

Andreas Einarsson. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Andreas Einarsson, Chef Kommunikation och marknad samt elförsäljning
Ansvar för kommunikation, media, sälj,
marknadsföring, reklam, hemab.se,
sponsring, samverkan skola och samhälle,
kundundersökningar.

0611-55 75 26, 070-657 75 26
E-post: andreas.einarsson@hemab.se
Foto: BioFuel Region

Mikael Sörlander. Foto: Pia Sjöberg

Jonas Nyberg, Administrativ chef
Ansvar för ekonomi, förråd,
fastighet och lokalvård.

070-534 32 73
E-post: jonas.nyberg@hemab.se
Foto: Pia Sjöberg 

Marcus Tärnvik. Foto: Pia Sjöberg

Marcus Tärnvik, Affärsområdeschef Fjärrvärme 
Ansvar för kraftvärmeproduktion och
distribution av fjärrvärme samt
produktion av elkraft vid bolagets vindkraftverk.

0611-55 75 40, 070-191 64 41
E-post: marcus.tarnvik@hemab.se
Foto: Pia Sjöberg

Peter Häggström. Foto: Pia Sjöberg

Irene Hedlund, Affärsområdeschef Återvinning 
Ansvar för Härnösands Kretsloppspark, 
återvinningstationer, insamling av avfall 
samt Älands återvinningsanläggning och
Härnösand biogas.

076-796 72 99
E-post: irene.hedlund@hemab.se
Foto: Pia Sjöberg

Tobias Sjöstrand. Foto: Alltid Marknadsbyrå

tf Irene Hedlund, Affärsområdeschef Vatten
Ansvar för produktion och distribution
av dricksvatten, avloppshantering
med ledningsnät och avloppsverk.

070-796 72 99
E-post: irene.hedlund@hemab.se
Foto: Pia Sjöberg

Fredrik Ekwurtzel

Fredrik Ekwurtzel, Affärsområdeschef Elnät
Ansvar för drift, underhåll och
projektering / byggande av elnät.
Drift och underhåll av kundanläggningar
som vägbelysningar.

070-306 24 44
E-post: fredrik.ekwurtzel@hemab.se
Foto: Pia Sjöberg