Förskoleklass Återvinningslek

HEMAB besöker förskoleklasser i Härnösand för att öka barnens kunskap om källsortering

Vi kommer till ert klassrum och berättar om källsortering och varför det är bra att sortera sitt avfall.
Besöket avslutas med en källsorteringslek.