Skolsamverkan

För oss är det viktigt att stödja utbildningar och skolor som är kopplade till våra branscher. Det gör vi på många olika sätt och vårt engagemang är såväl lokalt som nationellt.

Vill du göra en ansökan om examensarbete, projektarbete, LIA-praktik eller PRAO ber vi dig titta här:

Nedan beskriver vi de samarbeten vi har:

Grundskolan Härnösand 

HEMAB tar emot praoelever som får delta i olika delar av våra verksamheter. Vi har även sponsrat alla klassföreståndare i årskurs 1-6 i Härnösand med böcker skrivna av Håkan Borgström, som illustrerar fenomen och fakta kring energi- och miljöfrågor på ett pedagogiskt sätt. Under hela året arrangerar vi studiebesök på Kretsloppsparken, Energiparken och vid vindkraftverken på Vårdkasen för skolklasser som är intresserade av att se våra anläggningar.

Utöver detta ordnar vi även tävlingar och aktiviteter för att engagera barn och ungdomar i miljö- och energifrågor.

Teknikcollege, Härnösand och Södra Norrland

Teknikcollege (Teknikprogrammet) vid Härnösands gymnasium är en del av Teknikcollege Södra Norrland. Teknikcollege är ett samarbete mellan skola och näringsliv där hög grad av interaktion mellan skola och teknikföretag råder genom olika praktiska och teoretiska samarbeten vilka är helt integrerade i utbildningen. Teknikcollege Härnösand har en profilering mot energi och miljö med fokus på förnyelsebar energi samt hållbarhet och entreprenörskap. Efter avslutade studier kan man läsa vidare eller gå vidare direkt ut i arbetslivet. HEMAB är engagerade i både lokal och regional styrgrupp för Teknikcollege.

Elprogrammet, Härnösands gymnasium och Kramfors gymnasium

Vi tar emot praktikanter inom vår elnätsverksamhet.

Högskoleingenjör Elkraft 180 p, distansutbildning

HEMAB tillsammans många andra elnätföretag i norra Sverige och branschföreningen Svensk Energi är medfinansiärer till denna utbildning. Förutom det så deltar vi också i gemensamma träffar där studenter och företag möts, workshops för att finna utvecklingsmöjligheter samt har ett coachande förhållningssätt till de studenter vid utbildningen som visar intresse för examens- och sommarjobb.

Yrkeshögskola Drifttekniker kraft & värme och Driftingenjör elkraft, Härnösand

Vi ingår i utbildningens ledningsgrupp och bidrar där till utbildningens innehåll. Vi tar varje år emot praktikanter som gör sin LIA – lärande i arbete hos oss på vårt kraftvärmeverk och inom affärsområde elnät.

Yrkeshögskola Vatten- och miljöteknik samt Biogasteknik, Sundsvall

Vi ingår i utbildningens ledningsgrupp och bidrar där till utbildningens innehåll. Vi tar emot praktikanter i vår vatten- och avloppsverksamhet.

Teknik college
Mittuniversitetet
Härnösands kommun
Heta utbildningar
Logga Blue Peak