Praktik

Som student finns det möjlighet att praktisera hos oss. Vi samarbetar med grundskolan, gymnasium och universitet/högskola.

LIA-praktik (Lärande i Arbete)

För LIA-praktik kopplad till Yrkeshögskolan behöver vi få din ansökan så tidigt som möjligt, men senast 4 veckor före praktikperiodens start. Framförhållningen är viktig för att vi ska ha en chans att sortera och vid behov bedöma alla inkomna ansökningar.

Övrig praktik

Vill du göra praktik hos oss trots att du inte går en utbildning kopplad till Yrkeshögskolan är du välkommen att kontakta oss också.