Skolprogram för grundskolan F - åk 6

Från och med hösten 2020 erbjuder vi digitala skolbesök där vår representant Thomas Karlsson berättar om våra anläggningar via länk. Som komplement till det digitala besöket får eleverna jobba med ett praktiskt moment med material utlånat av Technichus. Thomas jobbar på Technichus som lärare med lång erfarenhet av att jobba med barn och unga. Kontakta honom för mer information om de digitala skolbesöken!

Målet är att HEMAB ska bidra till att barn i grundskola F-åk 6 genom studiebesök och undervisningsmaterial får ökande kunskaper om energi, miljö och teknik på ett sådant vis att då de går ut åk 6 är mer nyfikna och kunniga i dessa viktiga samhällsfunktioner.

1. Innan besöket - väck intresset!

Eleverna förbereds inför besöket genom att ansvarig lärare laddar ner det material som finns här på webbsidan under rubriken "Material inför studiebesök". Det ger eleverna möjlighet att skapa en bild av vad besöket kommer handla om och gör dem mer motiverade att lyssna.

2. Under besöket

Vid skolbesöket berättar Thomas Karlsson om den del av vår verksamhet som den aktuella klassen skulle ha fått möjlighet att besöka (se nedan). För vissa besök finns det även möjlighet att utöka besöket med praktiska inslag för eleverna.

  • Återvinningslek Förskoleklass
  • Kretsloppspark (åk 1)
  • Vattenverket (åk 2)
  • Reningsverket (åk 3)
  • Energiparken (åk 4)
  • Vindkraftverken (åk 5)
  • Kraftvärmeverket (åk 6)

3. Efter besöket - fördjupade kunskaper

Efter genomfört skolbesök kan eleverna arbeta vidare med studiematerial som är relaterat till studiebesöket. Detta kan bestå av frågor, filmer och experiment i kombination med lärarens berättande, allt för att ytterligare ge eleverna kunskaper kopplade till skolbesöket. Ett utvärderingsbart moment bör finnas också, så att klassläraren kan bedöma i vilken grad eleven har tagit till sig av upplevelsen och dess innehåll.

Ett fjärde steg i Technichus regi

Technichus erbjuder ytterligare fördjupningar inom de olika teman som HEMAB genomför i steg 1-3. Detta kan ske genom laborationer, experiment eller andra aktiviteter. Detta steg 4 är fristående från steg 1-3 och genomförs och ansvaras för av Technichus.