Åk 2 Vattenverket

Under skolbesöket beskrivs hela reningsprocessen - från råvatten via sedimentering och filtrering till desinficering och färdigt dricksvatten.