Åk 3 Avloppsreningsverket

HEMAB har nio olika reningsverk. Studiebesöket görs på det största av dessa - det vid Kattastrand. Här sker reningen av avloppsvattnet i tre steg - mekanisk, biologisk och kemisk. Under studiebesöket får eleverna veta hur processen går till.