Åk 5 Vindkraftverk och elnät

Vindkraft är ett vanligt sätt att producera el runt om i världen. Vid våra vindkraftverk på Vårdkasen får eleverna lära sig hur vindkraften och elnätet fungerar.