Åk 4 Härnösands Energipark

Vid Härnösands Energipark byggs och testas småskaliga, ännu inte fullt konkurrenskraftiga anläggningar för el- och värmeproduktion. Produktionen avsätts på både elnätet och fjärrvärmenätet, vilket är unikt.